Annons:
Publikt rapporterade om krisen på Statens museer för världskultur under hösten 2017.
Uppföljnining
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

”Stämningen är fortfarande spänd”

Två år efter krisen vid Statens museer för världskultur har Publikt återvänt till arbetsplatsen. Arbetsmiljön visar sig fortfarande vara instabil.

Då:

När Publikt besökte Medelhavsmuseet i Stockholm 2017 hade de lokala fackliga styrelserna i såväl ST som Saco-S på Statens museer för världskultur lagt ned verksamheten i protest.

I ett brev till ledningen förklarade de orsakerna: tystnadskultur, brist på dialog och stora arbetsmiljöproblem.

Samtidigt var myndig­heten hårt ansatt i medierna och anklagades för politisk anpasslighet och utarmning av kulturarvet.

Ledningens idé att slå ihop de tre Stockholmsmuseerna väckte också en kritikstorm.

Nu:

Två år efter Publikts besök ligger det fackliga partsarbetet på Statens museer för världskultur fortfarande nere.

Det är ombudsmän på fackförbundens centrala kanslier som sköter löneförhandlingar och andra nödvändiga fackliga förhandlingar på myndighetens fyra museer – Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Myndighetens högsta chef, överintendent Ann Follin, har på personalkonferenser uttalat att hon skulle vilja se en nystart för den fackliga verksamheten. Och Saco-S gör nu ett försök.

Petra Holmberg, som satt med i den nu avgångna styrelsen, säger att det finns ett uppdämt behov och många frågor som behöver hanteras.

– Nu har vi fått ihop en styrelse, även om det har varit minst sagt trögt. Men det finns en osäkerhet om hur allvarligt menad ledningens positiva inställning är. Flera problem kvarstår, såsom låg takhöjd. Vi får se hur det går.

Jenny Modée fortsätter som ett av två arbetsplatsombud för ST, men hon har i den rollen ingen kontakt med ledningen. Hon tror att det blir svårt att hitta medlemmar som vill ställa upp i en styrelse och återupprätta dialogen med arbetsgivaren.

– Ann Follin har visat att hon inte gillar facken. Det är väl en anledning till att det inte har gått att komma i gång igen, säger hon.

Den tidigare styrelseledamoten Anna Fahlén säger att hon för sin del inte kan tänka sig att ta på sig en facklig förtroendepost.

– Inte en chans. Vi som från vår horisont tyckte att vi stod upp för verksamheten och medlemmarna blev stigmatiserade. Jag råkade illa ut och var nära att gå in i väggen. Och stämningen är fortfarande spänd.

Flera HR-chefer har kommit och gått de senaste åren, påpekar Anna Fahlén, och det har bidragit till att organisationen uppfattas som instabil.

Ledningens förslag att de tre Stockholmsmuseerna skulle flytta ihop i gemen­samma lokaler var en av de saker som facken kritiserade i ett gemensamt brev till departementet 2016. Frågan har utretts med konsultstöd under flera års tid och ett förslag väntas någon gång i höst.

– Det är mycket hemlighetsmakeri, och i stället sprids rykten, säger Jenny Modée. Det bidrar inte till en god arbetsmiljö.

Överintendent Ann Follin säger till Publikt att hennes bild är att arbetsmiljön blivit bättre än den var för några år sedan.

– Vi är inte framme på något vis, men vi har mer samarbete i "tvärande" team och har haft ett visionsarbete som många är glada och stolta över. Men det gäller att vara uthållig. I början av nästa år ska vi göra en uppföljning av en tidigare arbetsmiljöenkät.

Hon vill först inte kommentera vilka lärdomar hon dragit av de konflikter som ledde till att facken lade ned verksamheten.

– Det är ju några år bakåt i tiden, då vi var inne i en situation med förhandlingar om många stora och komplicerade frågor. Men vi kanske skulle ha tagit hjälp av centrala parter tidigare. Det kan vara en lärdom.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.