Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Oönskad jargong
På jobbet
AVIda Måwe0 kommentarerTyck till!

Ta itu med de unkna skämten

Kollegan drar återigen ett rasistiskt skämt och du känner att det har gått för långt. Vad ska du göra? Publikt ger råd om strategier för att sätta stopp för oönskad jargong på jobbet.

Ett mejl om en ny anställd dimper ned i inkorgen. Kollegan läser högt upp det arabiskt klingande namnet och utbrister: »Är det al-Qaida som börjat på jobbet, eller?« Du suckar och känner dig olustig. Det är inte första gången som kollegan skämtar på ett olämpligt vis. Förra veckan handlade det om den överviktiga städaren, en annan gång om en kvinna i slöja. Hur sätter man stopp för detta beteende?

– Det första steget är att markera tydligt och tala om för kollegan att du inte tycker att det är okej, säger Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult.

Ett annat sätt är att prata ihop sig med andra kolleger. Stör de sig också på jargongen? Då kan ni komma överens om att flera säger ifrån. Om kollegan ändå fortsätter med sina skämt kan det vara läge att ta upp frågan med chefen.

– Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma chefen på vilken jargong som råder, hur man kommunicerar med varandra i arbetsgruppen. Om det är en jargong som inte är acceptabel så bör det åtgärdas. Annars finns risk för att situationen förvärras, säger Gabriella Fägerlind.

Hon föreslår att chefen i en sådan situation kallar till ett möte där arbetsplatsens värdegrund diskuteras.

På mötet kan man ta upp vad arbetsplatsen står för och hur personalen lever upp till det. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga att någon anställd utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Ett sätt att förebygga är att arbeta med arbetsplatsens policy.

– I den kan det föras in punkter som handlar om organisationskulturen. Man kan lägga in regelbundna möten på temat och diskutera frågor som: »vad är trakasserier«, »vilka effekter kan trakasserier ha för individen, arbetsgruppen och verksamheten« och »hur ska vår uppförandekod vara«, säger Gabriella Fägerlind.

Vad som är okej att skämta om på jobbet är ganska enkelt, menar Anna Lundberg, genusvetare vid Linköpings universitet:

– Det handlar om att inte använda skämt som härskarteknik. Det är lätt att trycka ned folk genom att förlöjliga dem. Makt och skratt hör ihop, säger hon.

När det gäller överviktiga städare eller kvinnor med slöja är det redan utsatta grupper, som blir ytterligare nedtryckta genom sådana skämt.

– Det är lättare att skämta om den som är lägre i makthierarkin. Till exempel gör man sig sällan rolig över chefen, säger Anna Lundberg.

Hon menar att ett bra sätt att bemöta förtryckande skämt är att helt enkelt inte skratta åt dem. I stället kan man se mycket uttråkad ut.

– Det dödar den här typen av härskar­teknik direkt! Hela situationen faller om ingen skrattar. Om skämtaren ifrågasätter din humor är det bara att säga: »jag skrattar bara åt sådant som är roligt«.

Anna Lundberg menar att skratt och humor har en sammanbindande effekt. Om alla skrattar åt samma sak kan arbetsgruppen bli väldigt stark. Men har det utvecklats en jargong som bygger på härskartekniker, så har gruppen stora problem.

Hon tycker att det är viktigt att chefen markerar i ett sådant läge.

– Om det inte hjälper med att säga till kan chefen ta in någon expert som jobbar med normkritik. Fördomsfulla värderingar är lika allvarliga även om de kommer ut i form av skämt. Skämtet är ingen isolerad företeelse, utan speglar maktstrukturerna i samhället, säger Anna Lundberg. 

Så här hanterar du fördomsfulla skämt
  • Skratta inte åt rasistiska, sexistiska och homofoba skämt.
  • Säg till personen att det inte är okej att skämta på det sättet.
  • Prata ihop dig med andra kolleger, så att flera säger ifrån.
  • Be chefen kalla till ett möte där företagets värderingar och organisationskultur diskuteras. Ta vid behov in extern hjälp.
  • Uppmärksamma gärna chefen på diskrimineringslagen och fråga om det finns en plan för att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. 
Skoja på rätt sätt
  • Humor på jobbet har dokumenterat positiva effekter. Att skratta ihop kan binda samman arbetsgruppen och göra jobbet roligare.
  • Det går att skämta om det mesta om man gör det på rätt sätt. Roliga skämt är snarare inkluderande än exkluderande.
  • Det är inte okej att använda skämt som härskarteknik. Andemeningen ska inte vara: »du är sämre än jag«.
Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.