Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Oönskad jargong
Ditt jobb
AVIda Måwe0 kommentarerTyck till!

Ta itu med de unkna skämten

Kollegan drar återigen ett rasistiskt skämt och du känner att det har gått för långt. Vad ska du göra? Publikt ger råd om strategier för att sätta stopp för oönskad jargong på jobbet.

Ett mejl om en ny anställd dimper ned i inkorgen. Kollegan läser högt upp det arabiskt klingande namnet och utbrister: »Är det al-Qaida som börjat på jobbet, eller?« Du suckar och känner dig olustig. Det är inte första gången som kollegan skämtar på ett olämpligt vis. Förra veckan handlade det om den överviktiga städaren, en annan gång om en kvinna i slöja. Hur sätter man stopp för detta beteende?

– Det första steget är att markera tydligt och tala om för kollegan att du inte tycker att det är okej, säger Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult.

Ett annat sätt är att prata ihop sig med andra kolleger. Stör de sig också på jargongen? Då kan ni komma överens om att flera säger ifrån. Om kollegan ändå fortsätter med sina skämt kan det vara läge att ta upp frågan med chefen.

– Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma chefen på vilken jargong som råder, hur man kommunicerar med varandra i arbetsgruppen. Om det är en jargong som inte är acceptabel så bör det åtgärdas. Annars finns risk för att situationen förvärras, säger Gabriella Fägerlind.

Hon föreslår att chefen i en sådan situation kallar till ett möte där arbetsplatsens värdegrund diskuteras.

På mötet kan man ta upp vad arbetsplatsen står för och hur personalen lever upp till det. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga att någon anställd utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Ett sätt att förebygga är att arbeta med arbetsplatsens policy.

– I den kan det föras in punkter som handlar om organisationskulturen. Man kan lägga in regelbundna möten på temat och diskutera frågor som: »vad är trakasserier«, »vilka effekter kan trakasserier ha för individen, arbetsgruppen och verksamheten« och »hur ska vår uppförandekod vara«, säger Gabriella Fägerlind.

Vad som är okej att skämta om på jobbet är ganska enkelt, menar Anna Lundberg, genusvetare vid Linköpings universitet:

– Det handlar om att inte använda skämt som härskarteknik. Det är lätt att trycka ned folk genom att förlöjliga dem. Makt och skratt hör ihop, säger hon.

När det gäller överviktiga städare eller kvinnor med slöja är det redan utsatta grupper, som blir ytterligare nedtryckta genom sådana skämt.

– Det är lättare att skämta om den som är lägre i makthierarkin. Till exempel gör man sig sällan rolig över chefen, säger Anna Lundberg.

Hon menar att ett bra sätt att bemöta förtryckande skämt är att helt enkelt inte skratta åt dem. I stället kan man se mycket uttråkad ut.

– Det dödar den här typen av härskar­teknik direkt! Hela situationen faller om ingen skrattar. Om skämtaren ifrågasätter din humor är det bara att säga: »jag skrattar bara åt sådant som är roligt«.

Anna Lundberg menar att skratt och humor har en sammanbindande effekt. Om alla skrattar åt samma sak kan arbetsgruppen bli väldigt stark. Men har det utvecklats en jargong som bygger på härskartekniker, så har gruppen stora problem.

Hon tycker att det är viktigt att chefen markerar i ett sådant läge.

– Om det inte hjälper med att säga till kan chefen ta in någon expert som jobbar med normkritik. Fördomsfulla värderingar är lika allvarliga även om de kommer ut i form av skämt. Skämtet är ingen isolerad företeelse, utan speglar maktstrukturerna i samhället, säger Anna Lundberg. 

Så här hanterar du fördomsfulla skämt
  • Skratta inte åt rasistiska, sexistiska och homofoba skämt.
  • Säg till personen att det inte är okej att skämta på det sättet.
  • Prata ihop dig med andra kolleger, så att flera säger ifrån.
  • Be chefen kalla till ett möte där företagets värderingar och organisationskultur diskuteras. Ta vid behov in extern hjälp.
  • Uppmärksamma gärna chefen på diskrimineringslagen och fråga om det finns en plan för att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. 
Skoja på rätt sätt
  • Humor på jobbet har dokumenterat positiva effekter. Att skratta ihop kan binda samman arbetsgruppen och göra jobbet roligare.
  • Det går att skämta om det mesta om man gör det på rätt sätt. Roliga skämt är snarare inkluderande än exkluderande.
  • Det är inte okej att använda skämt som härskarteknik. Andemeningen ska inte vara: »du är sämre än jag«.
Bli den första att tycka till!
Ny säkerhetsskyddslagNyhetNär en anställd med säkerhetsklassad tjänst inte fick behålla sina arbetsuppgifter utan att få veta varför väckte det oro på MSB. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
FackligtNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.