Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Oönskad jargong
Ditt jobb
AVIda Måwe0 kommentarerTyck till!

Ta itu med de unkna skämten

Kollegan drar återigen ett rasistiskt skämt och du känner att det har gått för långt. Vad ska du göra? Publikt ger råd om strategier för att sätta stopp för oönskad jargong på jobbet.

Ett mejl om en ny anställd dimper ned i inkorgen. Kollegan läser högt upp det arabiskt klingande namnet och utbrister: »Är det al-Qaida som börjat på jobbet, eller?« Du suckar och känner dig olustig. Det är inte första gången som kollegan skämtar på ett olämpligt vis. Förra veckan handlade det om den överviktiga städaren, en annan gång om en kvinna i slöja. Hur sätter man stopp för detta beteende?

– Det första steget är att markera tydligt och tala om för kollegan att du inte tycker att det är okej, säger Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult.

Ett annat sätt är att prata ihop sig med andra kolleger. Stör de sig också på jargongen? Då kan ni komma överens om att flera säger ifrån. Om kollegan ändå fortsätter med sina skämt kan det vara läge att ta upp frågan med chefen.

– Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma chefen på vilken jargong som råder, hur man kommunicerar med varandra i arbetsgruppen. Om det är en jargong som inte är acceptabel så bör det åtgärdas. Annars finns risk för att situationen förvärras, säger Gabriella Fägerlind.

Hon föreslår att chefen i en sådan situation kallar till ett möte där arbetsplatsens värdegrund diskuteras.

På mötet kan man ta upp vad arbetsplatsen står för och hur personalen lever upp till det. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga att någon anställd utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Ett sätt att förebygga är att arbeta med arbetsplatsens policy.

– I den kan det föras in punkter som handlar om organisationskulturen. Man kan lägga in regelbundna möten på temat och diskutera frågor som: »vad är trakasserier«, »vilka effekter kan trakasserier ha för individen, arbetsgruppen och verksamheten« och »hur ska vår uppförandekod vara«, säger Gabriella Fägerlind.

Vad som är okej att skämta om på jobbet är ganska enkelt, menar Anna Lundberg, genusvetare vid Linköpings universitet:

– Det handlar om att inte använda skämt som härskarteknik. Det är lätt att trycka ned folk genom att förlöjliga dem. Makt och skratt hör ihop, säger hon.

När det gäller överviktiga städare eller kvinnor med slöja är det redan utsatta grupper, som blir ytterligare nedtryckta genom sådana skämt.

– Det är lättare att skämta om den som är lägre i makthierarkin. Till exempel gör man sig sällan rolig över chefen, säger Anna Lundberg.

Hon menar att ett bra sätt att bemöta förtryckande skämt är att helt enkelt inte skratta åt dem. I stället kan man se mycket uttråkad ut.

– Det dödar den här typen av härskar­teknik direkt! Hela situationen faller om ingen skrattar. Om skämtaren ifrågasätter din humor är det bara att säga: »jag skrattar bara åt sådant som är roligt«.

Anna Lundberg menar att skratt och humor har en sammanbindande effekt. Om alla skrattar åt samma sak kan arbetsgruppen bli väldigt stark. Men har det utvecklats en jargong som bygger på härskartekniker, så har gruppen stora problem.

Hon tycker att det är viktigt att chefen markerar i ett sådant läge.

– Om det inte hjälper med att säga till kan chefen ta in någon expert som jobbar med normkritik. Fördomsfulla värderingar är lika allvarliga även om de kommer ut i form av skämt. Skämtet är ingen isolerad företeelse, utan speglar maktstrukturerna i samhället, säger Anna Lundberg. 

Så här hanterar du fördomsfulla skämt
  • Skratta inte åt rasistiska, sexistiska och homofoba skämt.
  • Säg till personen att det inte är okej att skämta på det sättet.
  • Prata ihop dig med andra kolleger, så att flera säger ifrån.
  • Be chefen kalla till ett möte där företagets värderingar och organisationskultur diskuteras. Ta vid behov in extern hjälp.
  • Uppmärksamma gärna chefen på diskrimineringslagen och fråga om det finns en plan för att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. 
Skoja på rätt sätt
  • Humor på jobbet har dokumenterat positiva effekter. Att skratta ihop kan binda samman arbetsgruppen och göra jobbet roligare.
  • Det går att skämta om det mesta om man gör det på rätt sätt. Roliga skämt är snarare inkluderande än exkluderande.
  • Det är inte okej att använda skämt som härskarteknik. Andemeningen ska inte vara: »du är sämre än jag«.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.
Bolagsverket NyhetBolagsverket har i dag varslat 40 anställda om uppsägning. Orsaken är att man behöver spara pengar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
LöneutvecklingNyhetSTs medlemmar på myndigheterna har haft en god löneutveckling de senaste två åren, visar statistik från förbundet. Snittökningarna ligger klart över avtalens miniminivåer.
FackligtNyhetSkillnaden i medlemsantal mellan TCO och LO krymper. Vid årsskiftet hade TCO-förbunden drygt 1,4 miljoner medlemmar, enligt Arbetet. Därmed skiljer bara 15 000 medlemmar mellan de två fackliga centralorganisationerna.
JämställdhetNyhetMän hindras ofta av informella kulturer på arbetsplatsen från att ta föräldraledigt. Ett skäl är att de inte vill vålla problem för kolleger som får ”täcka upp”, enligt forskning vid Göteborgs universitet.
Statens museerNyhetStatens museer har dålig kontroll över sina samlingar. De vet inte alltid vilka föremål de har, var de finns eller i vilket skick de är. De gör inte heller tillräckligt för att förebygga stölder, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMän ”tar sig genom eldstormen” medan kvinnor ”lägger pussel”. Näringslivets chefer skildras med könsstereotyper i medierna, visar en studie från Handelshögskolan vid Örebro universitet.
It-säkerhetNyhetFlera myndigheter anlitar eller planerar att anlita Försäkringskassan för sin it-drift, skriver Upphandling24. Bland de aktuella myndigheterna nämner tidningen Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Barnombudsmannen, BO.
MigrationsverketNyhetEn anställd på Migrationsverket har kopplat upp sin hemdator mot arbetsdatorn med otillåten programvara och misskött sina arbetstider. Medarbetaren hade tillgång till olika it-system och har därmed äventyrat myndighetens it-säkerhet, skriver Migrationsverket i anmälan till personalansvarsnämnden och begär att personen avskedas.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket fortsätter att minska antalet anställda under 2019. I samband med att verksamheten upphör på fem orter varslar myndigheten om uppsägning av 92 medarbetare.