Annons:
Debatt: Försäkringskassan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

U-sväng om distansarbete drabbar anställda

På Försäkringskassan har inställningen till att medarbetarna jobbar på distans blivit mer restriktiv. Myndigheten borde avstå från att detaljstyra de anställdas arbete och börja se distansarbete som en naturlig del av det aktivitetsbaserade arbetet, skriver Christer Järild, kommunikatör på myndigheten.

När digital teknik och flexibla arbetsformer blir vanligare i arbetslivet väljer Försäkringskassan att göra en u-sväng. Medarbetarnas möjligheter att arbeta på distans har begränsats med riktlinjer, avtal och strikta budskap, vilket fått negativa konsekvenser för många medarbetare.

Försäkringskassan måste lyfta blicken och låta distansarbete bli en del av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Ytterst handlar det om tillit till medarbetarna.

För drygt ett år sedan var jag tjänstledig från Försäkringskassan för att arbeta på en annan myndighet. Där pratade jag mig ofta varm om Försäkringskassans arbete med ny teknik och satsning på aktivitetsbaserade arbetsformer. Som kommunikatör på myndigheten sedan många år har jag sett utvecklingen på nära håll: Flexibla arbetsformer där leverans är viktigare än var och när man arbetar och större möjlighet att kombinera arbete och fritid. Och framför allt en tro på att medarbetarna kan planera sitt arbete självständigt.

Därför var det rätt omtumlande att komma tillbaka och märka att det nu fanns en helt annan syn på distansarbete, förmedlat genom strama budskap och administrativa pålagor i form av riktlinjer och avtal.

Tilläggas bör att det aldrig har varit helt fritt att välja hur mycket och när man arbetar på distans. För att få distansarbeta mer än två dagar har det krävts särskilda skäl och ett godkänt avtal. Men nu ska Försäkringskassans samtliga 14 000 medarbetare utöver det skriva ett avtal med sin närmaste chef. I avtalet ska man fylla i exakt var man ska arbeta och vilka arbetsuppgifter man ska utföra. Det gäller även dem som distansarbetar sporadiskt och dem som överhuvudtaget inte gör det. Alla ska skriva på!

På Försäkringskassans diskussionsforum har flera medarbetare vittnat om godtyckligheten i avtalen. Några tillåts att jobba på distans, andra inte. Detta bekräftas av de synpunkter som kommit in till ST från medlemmar ute i landet.

Särskilt oroväckande är att medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats och att de korta sjukskrivningarna ökat. Jag har själv varit i kontakt med några som berättat hur mycket en eller två dagars hemarbete i veckan betytt, både för deras prestation och deras välmående.

Utvecklingen sker samtidigt som Försäkringskassan etablerar allt fler aktivitetsbaserade kontor. Kontoren är inte planerade för att alla ska vara på plats samtidigt, vilket har lett till att det blivit överfullt på vissa orter. Många vittnar om försämrad arbetsmiljö och att man känner sig mer eller mindre föst tillbaka till kontoret.

Varför har man då infört de nya riktlinjerna? En orsak är att det kommit kritik från chefer ute i landet om missbruk och överutnyttjande av distansarbete. Något som man nu alltså löst med vad många upplever som en kollektiv bestraffning. Jag har frågat Försäkringskassans HR-ledning om det finns något underlag som visar på omfattningen av distansarbetet och vilken eventuell negativ inverkan det skulle ha på verksamheten. Svaret jag fått är att det inte finns något sådant underlag.

Jag ser de nya riktlinjerna som ett arv från ett tidigare ledarskap som premierade detaljstyrning och kontroll. Och som nu resulterar i en ökad mängd policyer, riktlinjer och administrativa styrdokument som ska reglera vår arbetsvardag. Kanske handlar det också om ett ökande gap mellan högsta ledning och medarbetarna. Att det finns sådana tendenser kan utläsas av en ny forskningsrapport från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet där Försäkringskassan beskrivs som en managementbyråkrati.

Jag tror att Försäkringskassan måste lyfta blicken och se distansarbete som en naturlig del av det aktivitetsbaserade arbetet. Det kan inte särskiljas från det aktivitetsbaserade kontoret på det sätt man gör i dag. 

I ett större perspektiv och på längre sikt handlar det om att förändra synen på arbetstid. Det är möjligt att Försäkringskassan inte ska ta täten i det arbetet. Men vi ska inte heller kliva 50 år tillbaka i tiden och ställa oss sist i kön.

 

Christer Järild

Kommunikatör på Försäkringskassan – som gillar att vara på sitt aktivitetsbaserade kontor på Telefonplan

 

Läs också HR-direktör Anders Liifs replik på debattartikeln.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.