Positiva effekter av att alla är på plats

DEBATT: FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-05-02
Att medarbetarna är på plats på arbetsplatsen ger positiva effekter i form av lärande, möjligheter att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd kolleger emellan, skriver Försäkringskassans HR-direktör Anders Liif i ett svar på Christer Järilds debattartikel om myndighetens inställning till distansarbete.

Jag vill utifrån den debattartikel om distansarbete som publicerades i Publikt den 14 april ge min och Försäkringskassans lednings syn på detta viktiga ämne. Distansarbete – och arbetsmiljö – engagerar, och det är också frågor som Försäkringskassans ledning tar på stort allvar och jobbar aktivt med varje dag.

Försäkringskassans hållning i fråga om distansarbete är att huvudregeln är att alla, medarbetare såväl som chefer, ska vara på plats på sitt arbete. Huvudargumentet för detta är att vi ser att detta ger positiva effekter i form av lärande, möjligheter att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd kolleger emellan.

Försäkringskassan är en arbetsplats som tillvaratar modern teknik. Men oavsett hur bra tekniken än är i form av chattrum och mobiler är det ett större motstånd att kontakta någon via telefon eller datorn, än att lyfta på huvudet och fråga samma person tvärs över skrivbordet. Att fysiskt befinna sig på samma plats som sina kolleger ger också ett positivt socialt sammanhang, något som vi ser är viktigt och bidrar till en bra arbetsmiljö. Det är också något som stärker vår förmåga att utföra vårt viktiga verksamhetsuppdrag.

Försäkringskassan är en modern arbetsplats och för våra medarbetare är distansarbete en möjlighet – men det är ingen rättighet. Rådande riktlinje gör det möjligt för medarbetare att arbeta på distans, men för det krävs tillåtelse av närmaste chef. Och vill man jobba på distans mer än två dagar per vecka krävs särskilda skäl.

Det är olyckligt om det upplevs som godtyckligt bland medarbetarna vem som får jobba på distans, men tillämpningen av distansarbete kan bli olika då verksamheternas behov – och även medarbetarnas individuella behov och förutsättningar – kan vara olika.

Våra chefer är öppna för att tillsammans med medarbetarna samtala om och pröva behov av distansarbete. Verksamhetens behov och förutsättningar är utgångspunkten, men även frågor som arbetsmiljöansvar och säkerhet behöver vägas in vid en bedömning.

Försäkringskassan har ytterst skickliga och kompetenta medarbetare som utför en av de viktigaste och finaste arbetsuppgifterna i staten: att utreda, besluta om och betala ut de ersättningar som ingår i socialförsäkringen. Förtroendet för våra medarbetare är högt. I frågan om distansarbete har det varit viktigt för oss att förtydliga hur vi ser på frågan, därför finns en riktlinje som ska stödja och underlätta tillämpningen.

 

Anders Liif

HR-direktör Försäkringskassan

 

Läs också Christer Järilds slutreplik.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

ÄMNEN:

Distansarbete
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.