Ali Esbati, V.
Bild: Agnes Stuber
Ali Esbati, V.

Arbetsförmedlingen behöver ökat anslag

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-05-27

För att Arbetsförmedlingen ska kunna sköta ens sin grundläggande uppgift måste myndigheten få betydande extra resurser, skriver Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati. Han vill också att den planerade reformeringen av myndigheten ska stoppas.

Coronapandemin har visat på några av de bästa sidorna av vårt samhälle – gott om grundläggande solidaritet mellan människor, hög kompetens och starkt engagemang inom vården och huvudsakligen välfungerande myndigheter med ansvarstagande personal. Men samtidigt har vi sett de stora kostnader som följer av bristande beredskap, och av att viktiga samhällsfunktioner försvagats genom åratal av underbemanning, konkurrensutsättning och marknadisering.

Fokus i debatten har med rätta riktats mot sjukvården och äldreomsorgen. Samtidigt har stora insatser gjorts för att minska de ekonomiska följderna av krisen. Alla kan dock se att arbetslösheten trots detta har ökat, och förstår att det är ett problem vi kommer att behöva hantera under lång tid framöver.

Hur ser då beredskapen ut för att hantera kriser som denna redan synliga effekt av pandemin? Tyvärr är detta ett område som grovt har misskötts av flera regeringar. Arbetsförmedlingen, den myndighet som behöver ha ett särskilt ansvar för det samhällsproblem vi nu står inför, har medvetet misshandlats och avlövats, med enögd och faktaresistent marknadsfundamentalism som vägkarta.

Vänsterpartiet har återkommande under många år varnat för konsekvenserna av denna ansvarslösa politik, och presenterat förslag för en annan utveckling. Tidigare under mandatperioden fick vi till och med samla stöd för ett hot om misstroende mot arbetsmarknadsministern, för att sätta stopp för de mest ogenomtänkta delarna av den privatisering som januaripartierna envisades med.

Att vi lyckades med det har gett ett visst andrum. Men nu behöver regeringen verkligen tänka till och tänka om. Det behövs betydande resurser redan innevarande år för att Arbetsförmedlingen ska kunna sköta ens sin grundläggande uppgift. I Vänsterpartiets vårbudgetmotion föreslår vi att myndighetens förvaltningsanslag ökar med 500 miljoner kronor och att 1,5 miljarder kronor tillförs anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Bägge behöver stärkas, också framöver. Om inte även förvaltningsanslaget höjs kommer platser inom värdefulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder att förbli obesatta – något som resulterar i stora förluster för såväl individer som samhällsekonomi.

Än viktigare blir att lyssna på kritiken och stoppa den ”reformering” av myndigheten som hastigt värktes fram i januariavtalet. En kritik som inte bara kommer från Vänsterpartiet, utan från en samlad fackföreningsrörelse och från mängder av utredare och forskare.

Coronakrisen har understrukit hur viktigt det är att ta till vara människors yrkeskompetens inom den gemensamt finansierade tjänstesektorn, och inte skapa dåligt genomtänkta system som hindrar dem från att göra sitt jobb. Det gäller inom sjukvården och äldreomsorgen – och det gäller inom Arbetsförmedlingen. Där finns yrkeskunnande och engagemang som behöver mobiliseras nu när vi står inför en plötsligt växande arbetslöshetskris. Då krävs arbetsro, tillit och resurser, inte osäkerhet, bristande respekt och tvångsmässig privatisering.

Regeringen måste ta sitt ansvar. Det måste vara viktigare att lösa samhällsproblemen än att mata Centerpartiets käpphästar.

Ali Esbati

Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA