Arbetsförmedlingen behöver inte fler marknadsreformer

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-06-05

Visst behöver Arbetsförmedlingen reformeras – men i princip i motsatt riktning mot vad Timbro önskar, skriver Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati i ett svar på Caspian Rehbinders replik på hans debattinlägg.

Timbros Caspian Rehbinder håller sig till två av den politiska högerns trygga verktyg när han replikerarmin artikel om Arbetsförmedlingen.

För det första: De negativa effekter som nedskärningar i och marknadisering av offentlig verksamhet återkommande leder till, används som argument för att det behövs mer av detsamma. Den aggressiva nedmonteringen av Sveriges internationellt välrenommerade, aktiva arbetsmarknadspolitik, har lett till förväntade problem för de arbetslösa och för Arbetsförmedlingen. Detta tar Rehbinder till intäkt för mer privatisering. Pikant nog gäller detta även påpekandet att myndigheten inte använder hela budgetanslaget. Detta är som bekant en direkt effekt av den kaotiska politiska hanteringen av myndigheten – något som lett till att man inte förmår få ut tillräckligt många i insatser, även i fall där finansiering för insatsen finns. Det var ett problem som jag lyfte i min artikel. Rehbinder vill i stället se mer av samma sak.

För det andra kan man alltid lita på att Timbro rider ut till försvar för överföring av offentliga medel till kommersiella aktörer, kosta vad det kosta vill för samhällsekonomin och för invånarnas välfärd. Varningarna från arbetsförmedlare, arbetslösa och forskare spelar ingen roll. Inte heller erfarenheterna av de tidigare genomförda experimenten med jobbcoacher (där påfallande många skojare såg sin chans) eller etableringslotsar (där misstänkt rekrytering till terrorgruppen IS var ett av många tråkiga inslag) leder till eftertanke. Tvärtom är det tydligen en hjärtefråga för Timbro att ”reformera” arbetsmarknadspolitiken fullskaligt i denna riktning.

För de flesta andra torde det vara allt mer uppenbart att ”reformer” baserade på marknadsfantasier har gjort vårt samhälle i allmänhet och våra offentliga tjänster i synnerhet skörare, dummare organiserade och i många fall väsentligt dyrare. Så visst behöver Arbetsförmedlingen reformeras – baserat på kunskap och erfarenheter, och därmed i princip i motsatt riktning mot vad Timbro trängtar efter.

Ali Esbati

Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA