Neil Ormerod.
Neil Ormerod.

Förslaget om anmälningsplikt måste stoppas

DEBATT: ANMÄLNINGSPLIKT2023-10-20

Regeringens förslag att enskilda offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla människor som vistas i Sverige utan tillstånd är ett steg mot ett rasistiskt angiverisamhälle och måste stoppas, skriver Neil Ormerod, fackligt aktiv i ST vid Uppsala universitet. Han tycker att det är positivt att såväl ST som Uppsala universitet tagit avstånd från förslaget.

Förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda har med rätta fått mycket kritik. Angiverilagen, som den kallats i debatten, går ut på att enskilda anställda ska vara skyldiga att anmäla människor som vistas i Sverige utan tillstånd. Den ska gälla alla inom såväl statlig som kommunal och regional sektor – även dem som inte vanligtvis har som uppgift att kontrollera om folk har rätt att uppehålla sig i landet eller deras laglydighet i övrigt.

Många har reagerat starkt mot tanken på att en sjuksköterska ska tvingas anmäla sin patient, i strid med yrkesetiken, eller att en lärare ska tvingas ange sin elev, i strid med barnens rätt. Jag och STs sektion vid Uppsala universitet delar denna kritik, men vi är även oroliga för vad det betyder för vår demokrati och för oss själva.

En allmän anmälningsskyldighet av detta slag är ett nytt påfund i svensk offentlig förvaltning. Den riskerar att förändra vår förvaltningskultur i grunden, med förödande följder för tilliten på många arbetsplatser.

Som tjänsteman på ett universitet ställer jag mig frågan: Vem ska jag anmäla?

Är det studenten som inte klarade tentan vars visum håller på att gå ut? Eller gästforskaren som drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider? Eller den brittiska medborgaren som missade att skicka in den rätta blanketten när Storbritannien lämnade EU? Som invandrare från Storbritannien vet jag att det sistnämnda inte är så ovanligt som man kan tro. Jag undrar om jag kommer att väcka folks misstankar – blir det bäst om jag tar med mig mitt svenska pass till jobbet?

För även om debatten främst handlat om hur förslaget slår i sjukvården och skolan, skulle det tvinga alla offentligt anställda – även STs medlemmar vid lärosäten – att anmäla papperslösa.

Det ska bli vår plikt att misstänka. När vi träffar studenter, doktorander eller besökare på biblioteket ska vi vara redo att kontrollera att de har sina papper i ordning.

Annars kan vi själva råka illa ut. Kanske blir jag anmäld för att ha låtit bli att ange någon?

Misstänksamhet läggs på misstänksamhet, och det kommer att slå sönder den tillit som sedan länge varit grunden för Sveriges demokrati och välfärd.

Vi vet vilka grupper det är som rasisterna bakom förslaget vill ska råka ut för folks misstankar och misstroende. Människorna som de målar upp som fienden. I dag är det främst folk med rötter i muslimska länder, men i morgon kan det vara en annan minoritet.

Personligen är jag engagerad i Vänsterpartiet som är motståndare till angiverilagen, men jag ser inte detta som en partipolitisk fråga. Det är viktigt att tala klarspråk: splittring, misstänksamhet och rasistisk diskriminering är målet för angiverilagen. Det går emot allt som vår demokrati står för – alla människors lika värde, som det står i regeringsformen.

Därför är jag glad att mitt fackförbund tagit avstånd från regeringens förslag, och att min arbetsgivare Uppsala universitet gjort detsamma, genom ett uttalande från rektor Anders Hagfeldt. Det räcker inte med undantag för vårdpersonal eller lärare, förslaget är ett steg mot ett rasistiskt angiverisamhälle och måste stoppas.

Neil Ormerod
Ledamot av sektionsstyrelsen för Fackförbundet ST vid Uppsala universitet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA