Förslaget uttrycker inte vår fackliga identitet

DEBATT: DEBATT2017-06-21
Flera debattörer kritiserar STs förbundsstyrelses förslag att förbundet ska byta namn till Sterka. Ordförande Britta Lejon svarar.

Nyligen har förbundsstyrelsen presenterat sitt förslag till nytt namn för Fackförbundet ST – Fackförbundet Sterka. Vi är skeptiska till namnet av tre skäl:

För det första är vi tveksamma till vad Sterka betyder och står för. Namnet säger inget om vilka värderingar som förbundet bär på eller vill verka för och det speglar heller inte medlemskåren. Att namnet skulle syfta på att förbundet vill stärka medlemmarna (vilket fackförbund vill inte det?) har en banal och generisk klang som snarast för tankarna till hälso­industrin.

Frågan vi ställer oss är hur vi som aktiva gräsrötter i förbundet, som möter och värvar nya medlemmar, med något slags trovärdighet ska kunna förklara vilka vi är med ett namn som inte säger något substan­tiellt om förbundet. Vi tror att vi skulle få svara på ännu fler frågor om vad förbundets namn betyder. Att behöva svara att vi vill stärka medlemmarna är en plattityd som har ett löjets skimmer över sig. Vi anser att ett namn bör knyta an till våra grundläggande värderingar, men också vilka vi organiserar.

Enligt vår uppfattning är STs själ att vi utgår från kollektivet, ser till det gemensamma och inte ställer olika grupper på arbetsplatsen mot varandra. De flesta av våra medlemmar arbetar på statligt uppdrag. Ett namn som anknyter till dessa egenskaper skulle göra det enklare för alla att förstå vilka vi är, vilket inte minst underlättar i rekryteringen av nya medlemmar.

För det andra är vi rädda för att det bakom namnförslaget ligger en strategi där man med ett »tomt« namn banar väg för att rekrytera medlemmar långt utanför vår gängse medlemsbas. Vi befarar att det skulle ske till priset av vår fackliga identitet och vår förmåga att företräda våra medlemmar. Vi menar att styrkan i det fackliga arbetet utgår från att vi känner till medlemmarnas arbetsplatser och har en lokal förankring.

För det tredje funderar vi på vad namnbytet betyder för facklig verksamhet i stort. Namnets generiska karaktär ger intryck av varumärke och erbjudande. Vi vill poängtera att ett fackförbund är en social rörelse där man är medlem. Man är inte en kund som köper en erbjuden tjänst. Ett namn som lika gärna hade kunnat vara ett företagsnamn riskerar att reducera oss till ett försäkringsbolag och våra medlemmar till kunder.

Vi menar att det finns ett stort värde i ett namn som uttrycker vår fackliga identitet och vilka vi är. Det gör inte »Fackförbundet Sterka«. Kongressen bör därför rösta nej till namnförslaget.

Jenny Jansson
arbetsplatsombud

Marcus Österman
arbetsplatsombud

Josefina Erikson
skyddsombud

Anställda vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Ordförande Britta Lejon svarar.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.