Annons:

Bild: Ulf Palm, Emil Tjärnström

Lokal närvaro behövs för att kunna ge effektiv hjälp

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-02-09

För att kunna ge ett effektivt stöd i kommuner som är hårt drabbade av arbetslöshet krävs ett nära samarbete med olika lokala aktörer och god kännedom om förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden, skriver Åsa Johansson och Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, som svar på en replik från tre företrädare för Almega.

Regeringen behöver skjuta till mer resurser för att förhindra att stora grupper fastnar i en långvarig arbetslöshet och ett cementerat utanförskap. Det konstaterar även Almega i sitt svarvår debattartikel om arbetsmarknadspolitiken. Däremot skiljer vi oss åt i synen på hur vi ska säkerställa att alla som drabbas av arbetslöshet får tillgång till det stöd som krävs för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har inneburit en kraftig neddragning av antalet arbetsförmedlingskontor. Sveriges mindre kommuner lämnas åt sitt öde och de som behöver hjälp att hitta ett nytt arbete hänvisas till olika leverantörer av stöd och matchningstjänster som inte alltid finns på den ort där de bor. För många av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan det vara en utmärkt hjälp. Matchningsföretagen har koncept som passar dem som behöver enklare insatser, som hjälp med ansökningshandlingar, intervjuteknik och tips på arbetsgivare att söka jobb hos. Dessa grupper av arbetslösa blir lönsamma att jobba med, men vad händer med dem som inte är lönsamma?

Förra hösten tvingades regeringen bromsa reformeringen av Arbetsförmedlingen då konsekvenserna av att kontoren stängts i många kommuner blev tydliga.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har försökt dra i nödbromsen flera gånger och signalerat att arbetslösheten inneburit skenande kostnader för många kommuner. Almega tror att dessa problem kan lösas bland annat genom att öppna för möjligheten att erbjuda tjänster på distans, ökade volymer, högre ersättningar i glesbygdsområden samt att tvinga leverantörer i storstäderna att även etablera sig i glesbygden.

Vi tror däremot att det krävs ett nära samarbete med olika lokala aktörer och god kännedom om förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden. De som står långt ifrån arbetsmarknaden har större behov av närhet till den som ska hjälpa dem att hitta ett nytt arbete, oavsett om det är en arbetsförmedlare eller en konsult på ett privat företag.

Almega delar vår problembild och vill se en strategi mot vita fläckar. Vårt enkla svar är att före reformeringen av Arbetsförmedlingen behövdes ingen strategi mot vita fläckar. Då hade alla samma rätt till stöd oavsett var de bodde i landet och oavsett om de var lönsamma eller inte. Det tror vi är en viktig grund för svensk arbetsmarknadspolitik.

Åsa Johansson
Ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen

Johan Eklund
Kommunikationsansvarig i ST inom Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Kjell (ej verifierad) tors, 02/11/2021 - 15:39
Jag känner igen och upplever problemen "first hand". Det handlar om arbetssökande som inte har körkort, inte har pengar till buss, inte har dator och som inte klarar av att hantera ärenden via telefon appar. Dessa personer har behov av att möta människor som kan den lokala arbetsmarknaden och som vet var det skulle kunna finnas möjligheter till jobb trots att personen kanske har utmaningar gällande funktionshinder, bristande utbildning eller bara en riktigt spännande personlighet.

De svagaste blir drabbade och så skall det inte vara i vårt rika Sverige!

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA