Andreas Åström, Näringspolitisk chef Almega, Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen, Fredric Skälstad, Branschchef Utbildningsföretagen.
Andreas Åström, Näringspolitisk chef Almega, Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen, Fredric Skälstad, Branschchef Utbildningsföretagen.

Problemet med arbetsmarknadspolitiken är inte servicen utan resultaten

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-01-28

Det behövs mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, men att Arbetsförmedlingen ska öppna fler kontor är inte lösningen, skriver tre företrädare för Almega i ett svar på en debattartikel av ST inom Arbetsförmedlingen. De vill i stället se en breddning av de tjänster som utförs av fristående aktörer.

I en debattartikel skriver ST inom Arbetsförmedlingen att Arbetsförmedlingen behöver mer resurser för att öppna fler kontor runt om i landet. Vi menar att det är att lägga fokus på fel frågor. Varken direktiv eller mer resurser hjälper om resultaten uteblir.

Många av Arbetsförmedlingens kontor på mindre orter har länge varit lågt bemannade, en del till och med delvis obemannade. Antalet möten med de arbetssökande har varit få och resultaten i arbetsmarknadspolitiken låga. Det gäller särskilt för de långtidsarbetslösa där endast några få procent har gått över till osubventionerat arbete efter insatser.

Genom reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer fristående aktörer att utföra de matchande och rustande insatserna, och ersättningen utgå i förhållande till deras resultat. Endast aktörer som lyckas hjälpa de arbetslösa till jobb eller utbildning kommer att finnas kvar på sikt. Aktörerna kommer att konkurrera med varandra med resultat, kvalitet, tillgänglighet och service.

För att säkerställa att de fristående aktörerna finns i hela landet, utan att det uppstår vita fläckar, föreslår vi följande åtgärder:

  • Kraven på vilka tjänster leverantörerna ska erbjuda måste anpassas, till exempel genom att de ges möjlighet att erbjuda sina tjänster på distans när det fungerar.
  • Man bör säkerställa att det finns tillräckligt många deltagare i de tjänster som utförs av fristående aktörer. Otillräckliga volymer skapar merkostnader.
  • Det bör finnas en geografiskt styrd ersättningskomponent som gör det mer ekonomiskt lönsamt att ge stöd till arbetssökande i glesbygden.
  • Man kan arbeta med leveransområdena så att aktörer som etablerar sig i storstäder även måste etablera sig i glesbygden.

Vi håller med ST om att det behövs mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, och att fokus bör vara att ge bättre hjälp till långtidsarbetslösa. Men det måste vara resurser som används effektivt och som verkligen minskar arbetslösheten. Fler kontor eller fler anställningsstöd är inte lösningen. Vårt förslag är att de matchande och rustande tjänsterna som utförs av fristående aktörer breddas och att det införs en strategi mot vita fläckar.

Andreas Åström
Näringspolitisk chef Almega

Patrik Eidfelt
Förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad
Branschchef Utbildningsföretagen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA