Bild: Getty Images

Bra med tydlig policy för romanser på jobbet

FÖRDJUPNING: KÄRLEK PÅ JOBBET2018-09-17
Det är vanligt att de inblandade vill hemlighålla en kärleks­relation som uppstått på arbetsplatsen. Oavsett hur man agerar kan det uppstå problem. En policy kan underlätta för alla, anser Lars Göran Wallgren Tengberg, lektor i psykologi vid Göteborgs universitet.

I USA och Storbritannien är romanser på jobbet ett väldigt kontroversiellt ämne, och därför finns också en del forskning där.

Nu har Lars Göran Wallgren Tengberg genomfört vad som honom veter­ligen är den första vetenskapliga studien av kärleksrelationer på jobbet i Sverige, publicerad i en inter­nationell forskningstidskrift. Han har jobbat med två fokusgrupper – en med kvinnor och en med män.

Han konstaterar att det typiska för de intervjuade är att de av olika skäl försökt hemlighålla relationen så länge det gått.

– Det är inte ovanligt att en av personerna parallellt har en relation sedan tidigare. Sedan uppger många att det är en kick att hålla det hemligt – och att man oroar sig för hur chefen kommer att reagera.

Där finns en skillnad mellan män och kvinnor, fortsätter han:

– Kvinnor vill berätta för sin chef tidigare än män. Även om relationen ofta är positiv för arbetsglädjen, kan det uppstå problem.

– Studier i andra länder visar att förtroendet för kvinnan sjunker.

Sedan är det rättviseaspekten – så fort en person blir ihop med en annan person kan kollegerna tro att den personen kan få fördelar. Bara misstanken gör att kollegerna ändrar beteendet.

Att två personer blir kära på jobbet kan eller ska man inte förhindra, menar Lars Göran Wallgren Tengberg. Men i vissa fall kan det vara högst olämpligt, och då är det bra med en tydlig policy, tycker han.

– Dagens ledare är rädda för att prata om det här ämnet, men man måste ändå ta i det när det uppstår. En policy kan lösa mycket. Det är ofta jäv som är problemet, och många är överens om att det exempelvis är olämpligt att sitta i samma ledningsgrupp eller att den ena är lönesättande chef för den andra.

Chef får inte anställa närstående

Ett anställningsbeslut vid en myndighet omfattas till viss del av förvaltningslagens jävsregler. En chef kan enligt lagen exempelvis inte medverka vid ett beslut om att anställa och i samband med det lönesätta en underställd som är närstående.

Hur ser ni på kärlekspar på arbetsplatsen?

 • Postnord
  Emma Riblom, kommunikationschef:
  »På Postnord är det önskvärt att man inte jobbar på samma arbetsplats om man har en nära relation, oavsett om det är en kärleks­relation, barn och föräldrar, eller annan nära relation. Dock kan det finnas tillfällen då det ändå funge­rar. Man får där­emot inte ha sin respektive som chef eller underställd, eller sitta i samma ledningsgrupp.«
   
 • Polisen
  Tomas Rosenberg
  , Chef för chef och medarbetarskap:
  »Polismyndigheten har inte någon policy eller liknande utan när situationer uppstår så förs dialog mellan medarbetare och chefer utifrån de lagar och regler som gäller kring till exempel vittnesskyldigheten mellan närstående i förhållande till tredje part, jäv och den statliga värde­grunden. Därefter görs bedömningar och vid behov vidtas åtgärder.«
 • Livsmedelsverket
  Eva Andersson, HR-chef:
  »Kärlek är ju något bra och många par har säkert träffats på en arbets­plats. Men det kan ändå bli problem. Kolleger kan känna att ›frågan redan är förberedd vid frukost­bordet‹. När ett förhållande uppstår mellan chef och medarbetare krävs tydliga åtgärder. Beroendet i situationer som medarbetarsamtal och lönesättande samtal är direkt olämpligt, och då behövs mer konkreta åtgärder.«
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.