Bild: Getty Images

Extra trygghet vid arbetslöshet

FÖRDJUPNING: INKOMSTFÖRSÄKRING2018-01-23

Om du har en fast anställning på en statlig myndighet är det i första hand omställningsavtalet som ger dig trygghet om du blir arbetslös. Men om du är visstidsanställd eller arbetar på ett bolag kan du ha nytta av fackets inkomstförsäkring.

Den som är medlem i ST blir automatiskt och gratis ansluten till förbundets inkomstförsäkring. För att kunna få ersättning från försäkringen måste man bland annat kvalificera sig genom tolv månaders medlemskap i förbundet.

– Det viktigaste att känna till utöver det är att man också ska vara med i en a-kassa, och att försäkringen bara gäller vid ofrivillig arbetslöshet, säger Fredrik Breitholtz på försäkringsbolaget Bliwa.

Inkomstförsäkringen ersätter mellanskillnaden mellan det belopp a-kassan betalar ut och 80 procent av den tidigare lönen efter skatt, upp till en bruttolön på 80 000 kronor. Basförsäkringen som ingår i medlemskapet gäller i 150 dagar, men det går att teckna en tilläggsförsäkring som ger ersättning i ytterligare 150 dagar.

Försäkringen är ett värdefullt stöd för den som arbetat på ett företag eller varit visstidsanställd på en myndighet men inte hunnit kvalificera sig till att omfattas av det statliga omställningsavtalet.

Maria Olwæus är ombudsman på ST. Hon förklarar att tillsvidareanställda på myndigheter som blir uppsagda omfattas av omställningsavtalet, som fyller ut a-kassan upp till 80 procent av lönen i 300 dagar, även utan inkomstförsäkring.

– Det är ett kollektivavtal där vi som facklig part har förhandlat om att bevara individens ekonomiska situation så oförändrad som möjligt i samband med en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Men, påpekar hon, den som varit visstidsanställd i mindre än tre år får inte någon ekonomisk ersättning från omställningsavtalet.

– Då kan man prövas för att få inkomstförsäkring i stället, säger Maria Olwæus.

Den som varit visstidsanställd i tre år eller mer får viss ersättning från omställningsavtalet. Den som varit anställd längre får ökad ersättning.

Antal dagar som försäkringen gäller i olika förbund

  • Vision: 180
  • ST: 150
  • Unionen: 150
  • Akademikerförbundet SSR: 140
  • Jusek: 120
  • Seko: 100

Försäkringens tak i olika förbund (månadslön i kronor)

Seko: Inget tak

Akademikerförbundet SSR: 100 000

Vision: 100 000

Jusek: 80 000

ST: 80 000

Unionen: 60 000

910 kronor

910 kronor per dag är den högsta ersättningen man som arbetslös kan få från a-kassan. Det innebär att a-kasseersättningen som mest blir omkring 14 500 kronor i månaden efter skatt. Efter de första 100 dagarna är den maximala ersättningen 760 kronor per dag, ungefär 12 400 kronor i månaden efter skatt.

Så många fick ersättning från STs inkomstförsäkring

  • 2015: 265
  • 2016: 168
  • 2017: 144

Taket i a-kassan höjdes 7 september 2015, vilket förklarar minskningen 2016.

Tid i annat förbund får räknas in

Om du omfattats av en likvärdig inkomstförsäkring i ett annat fackförbund och byter till ST får du tillgodoräkna dig kvalificeringstiden.

Privata alternativ finns på marknaden

Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå finns det några bolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, exempelvis Accept, Solid och Jobbgarant. På bolagens webbplatser kan man räkna på vad det kostar. Ett annat alternativ till inkomstförsäkring är enligt Konsumenternas försäkringsbyrå det låneskydd eller betalskydd som de flesta banker erbjuder.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA