Ingen ska hamna mellan stolarna

FÖRDJUPNING: PILOTPROJEKT2003-10-15
Det är inget lätt uppdrag AMS och RFV getts – att få sjukskrivna arbetslösa tillbaka i arbete. Men nu pågår pilotprojekt i fem län. Bäst har man lyckats i Västerås.
Av:  Ann-Charlotte Viklund
Nästan var fjärde person, som i Västerås deltagit i pilotprojektet, Faros kallat, har antingen fått nytt jobb, startat eget eller påbörjat en yrkesutbildning. Detta har skett under det första året projektet pågått med full styrka.

Västerås är en industristad under intensiv strukturell omvandling. Avståndet till Stockholm är elva mil och kommunikationerna goda. Västerås ligger på pendelavstånd till en tredjedel av alla arbetstillfällen i Sverige.

I juni 2003 var 3 800 personer sjukskrivna; 23 procent av dem, 870 personer, var arbetslösa. Av dessa hade 82 procent sin första kontakt med arbetsförmedlingen för mer än sex år sedan, 53 procent för mer än tio år sedan. Totalt var det cirka 500 personer som var aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed kvalificerade att ingå i projektet.

Faros skiljer sig från tidigare samverkansprojekt genom att det nu är en handläggare från försäkringskassan (FK) och en från arbetsförmedlingen (AF) som tillsammans tar hand om varje ärende, tillsammans fattar alla beslut kring det och tillsammans driver ärendet vidare. Målet ska vara arbete, inte några timmars sysselsättning om dagen.

"Ingången" till Faros är försäkringskassan. Där görs ett underlag som bland annat innehåller en medicinsk bedömning av den sjukskrivnas arbetsförmåga och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Bedömningen görs i samtal med den sjukskrivna.

Har denna fortfarande en anställning, ska arbetsgivaren redovisa möjligheterna till omplacering. Redovisningen ska vara dokumenterad i en akt, där det också framgår om den sjukskrivna, arbetsgivaren och facket är överens om att omplacering inte är möjlig.

Även handläggarens bedömning ska finnas med i akten, t ex varför personen anvisats till Faros. En del ärenden skickas nämligen relativt snabbt tillbaka till försäkringskassan, när man efter några samtal med den sjukskrivna kommit fram till att det är för tidigt att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Då fortsätter den medicinska rehabiliteringen.

–Vi arbetar hårt för att undvika onödiga väntetider eller att ett ärende hamnar "mellan stolarna", säger Arja Meller, projektledare för Faros i Västerås.

En vecka efter att ett nytt ärende kommit till Faros ska det vara fördelat mellan handläggarna. Det är alltid en handläggare från FK och en från AF på varje ärende, men i olika parkonstellationer. Detta gör man för att öka lärandet.

Ambitionen är att den sjukskrivna kommer till kartläggningssamtal inom två till fyra veckor efter att ärendet har fördelats. Då deltar både FK- och AF-handläggaren. Man gör också en handlingsplan och dokumenterar allt som sker.

–Dokumentationen är viktig, men tyvärr ser den inte likadan ut på FK och AF, eftersom vi ännu inte hittat riktigt bra administrativa rutiner och fortfarande arbetar i två olika datasystem, förklarar Arja Meller.

Idag arbetar fyra rehabiliteringssamordnare från försäkringskassan och fem arbetsförmedlare i projektet. Arbetsförmedlingen bidrar också med psykolog och projektledare. Gruppen sitter i gemensamma lokaler, i kontorslandskap.

– Detta tror vi är en framgångsfaktor, eftersom frågor kan lyftas direkt när de uppstår. Vi är dessutom en relativt liten grupp som kan samlas snabbt, diskutera kring fikabordet och hitta användbara lösningar.

Arbetsförmedlingens alla åtgärder och program används. Man har också tillgång till försäkringskassans samtliga ramavtal. Egna medel finns för köp av olika tjänster, som man ibland använt för att snabba upp processen eller för att lösa problem som uppstått. Det är tillåtet att ta ut svängarna, så länge man håller sig inom regelverkets ramar. Alla inköp följer arbetsförmedlingens normala inköpsrutiner.

Marknadsinriktad rehabilitering är en ny metod som också prövas i Västerås för att eventuellt implementeras i framtida arbetslivsinriktade rehabiliteringar.

Stor vikt läggs vid individuell uppföljning. Man gör mycket täta uppföljningar; i början gör AF och FK dem oftast tillsammans, men när det börjar närma sig ett jobb är det AF som tar över.

Detta är Faros

Förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och samordning, Faros, är ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen (AF) och försäkringskassan (FK). Det gemensamma målet är att rehabilitera sjukskrivna arbetslösa tillbaka till arbete, med eller utan stöd. Även sjukskrivna som inte kan återgå till sitt gamla arbete omfattas av projektet.

För att effektivisera rehabiliteringen försöker man ta fram beslutsunderlag med hög kvalitet, bedöma behovet tidigt och sätta in rehabiliteringen utan dröjsmål.

Rehabiliteringen för arbetslösa sjukskrivna hålls samman för att undvika väntetider och bollande mellan AF och FK.

Pilotverksamheten ska pågå under 2003 och 2004 i Blekinge län, Västra Frölundas lokalkontorsområde (Göteborg) och kommunerna Haparanda-Övertorneå, Västerås och Norrköping.

För 2003 har man tilldelats 35 miljoner kronor.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.