Känner du att du skulle vilja skala ned på jobbandet? Oberoende av hur stor eller liten del av din arbetstid du vill ta bort är det klyftigt att ta reda på vilka effekterna blir.
Bild: Getty Images
Känner du att du skulle vilja skala ned på jobbandet? Oberoende av hur stor eller liten del av din arbetstid du vill ta bort är det klyftigt att ta reda på vilka effekterna blir.

Att skala ned på jobbandet

KORT OM: DELTID2020-12-21

Många skulle vilja skala ned på jobbandet. Men att ­arbeta färre timmar påverkar inte bara hur mycket du får ut i lön. Det är klyftigt att ha koll på fakta innan du kommer ­överens med din arbetsgivare om att gå ned på deltid.

 1. Chefen kan säga nej
  Vill du gå ned i arbetstid måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Undantaget är om du är småbarnsförälder eller om du studerar – då ger lagen dig rätt att jobba deltid, och då gäller också särskilda regler för socialförsäkringarna och pensionen. I andra fall finns det inget krav på att tillmötesgå ditt önskemål, så var förberedd på att svaret kan bli nej.
 2. Skriv ett avtal med din arbetsgivare
  Den bästa lösningen är att ha ett skriftligt avtal med din arbetsgivare om att du har rätt att gå tillbaka till heltid, och hur långt i förväg du måste meddela det. Om du går med på att din tjänst görs om till en deltid i grunden har du inte rätt att gå upp i tid senare – då blir det upp till arbetsgivaren att avgöra om du ska få det.
 3. Ersättningar kan påverkas
  Går du ned i arbetstid och din inkomst blir lägre påverkar det din ­sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som bland annat ligger till grund för beräkning av sjuk- och föräldrapenning. Din sjukpenning påverkas dock inte om du vid deltidsarbete tjänar mer än 378 400 kr om året före skatt. I föräldraförsäkringen är motsvarande tak 473 000 kronor om året.
 4. A-kassan kan bli lägre
  Även din a-kassa påverkas om du har arbetat deltid. Ersättningen baseras på din lön och den omfattning som du har jobbat de senaste tolv månaderna. För att få högsta möjliga a-kassa behöver du, med de speciella coronaregler som gäller under 2021, ha tjänat 33 000 kronor eller mer i månaden och vara beredd att ta ett arbete på heltid.
 5. Du förlorar pension
  Din inkomst påverkar dessutom hur mycket som sätts av till pensionen. Om du jobbar deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension. Undantaget är om du även efter att ha gått ned i tid tjänar mer än 45 000 kronor i månaden.
 6. Tjänstepensionen beror på avtal
  Om du har så kallad premiebestämd tjänste­pension blir pensionen lägre om din inkomst minskar. Om du har förmåns­bestämd tjänste­pension bestäms storleken på pensionen av antalet år du jobbar och lönen framför allt i slutet av arbetslivet. Då påverkas tjänste­pensionen inte så mycket om du väljer att jobba deltid mitt i livet och inte i slutet.

Då har du rätt till deltid

Det finns två fall då lagen ger dig rätt att gå ned i arbetstid. Om du är förälder till barn under åtta år får du förkorta din normala arbetstid med 25 procent med motsvarande lönesänkning. Är du statsanställd ger kollektivavtalet dig motsvarande möjlighet tills barnet fyller tolv år.

Om du studerar kan du vara tjänstledig på deltid i den omfattning som behövs för studierna. Social­försäkringsförmånerna och a-kassan för föräldra­lediga och studielediga påverkas på olika sätt och i olika hög grad beroende på en rad olika faktorer.

Lika mycket jobb på kortare tid

I en undersökning som fackförbundet Unionen har gjort bland privatanställda tjänstemän svarade bara tre av tio som gått ned i arbetstid att deras arbetsbelastning minskat i motsvarande grad. Enligt fackförbundet tyder det på att deltidsanställda får arbeta mer intensivt och får mindre tid till återhämtning.

Pensionsoro påverkar beslut

Rädsla för en försämrad pension gör att sex av tio undviker deltid. Pensionen påverkas dock mindre än många tror, enligt beräkningar från den fackliga samverkansorganisationen PTK. Vid fem års deltidsarbete minskar pensionen med bara några få procent. Tio års deltidsarbete kan ge en minskning på omkring sex procent.

767 000

767 000 personer jobbar så kallad lång deltid, mellan 20 och 34 timmar i veckan, enligt siffror från SCBs arbetskraftsundersökningar från tredje kvartalet 2020. Det motsvarar ungefär 17 procent av det totala antalet anställda.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA