Bild: Getty Images

Så hanterar du arbetsskadan

KORT OM: ABETSSKADA2019-09-03
Om du råkar ut för en arbetsolycka eller blir sjuk på grund av ditt jobb kan du få ekonomisk kompensation via arbetsskadeförsäkringen. Här är fem punkter att hålla koll på.
 1. Ansök om ersättning
  Du måste själv göra en ansökan för att få rätten till ersättning prövad. Vid olycksfall skickas ansökan till försäkringsbolaget AFA Försäkring, vid arbetssjukdomar till Försäkringskassan.

 2. Även arbetsgivaren ska anmäla
  Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men den anmälan har inget med skadeersättningen att göra. 

 3. Gå till läkare
  Det är viktigt att du söker läkare så snart som möjligt för att dokumentera ditt tillstånd. Se till att skadans koppling till arbetet noteras i din journal. 

 4. Spara dokumentation
  Du kan få ersättning för utlägg, så spara alla kvitton. Det kan vara klokt att spara även annan dokumentation. För gärna dagbok över dina besvär och läkarbesök. 

 5. Skyddsombudet kan stötta
  Om du är osäker på hur du ska anmäla arbetsskada eller arbetssjukdom eller vilka rättigheter du har – be ditt lokala skyddsombud om hjälp.

Sämre läge för privatanställda

De kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna är snarlika över hela arbetsmarknaden. Privatanställda ST-medlemmar med en godkänd arbetssjukdom har dock endast rätt till ersättning för inkomstförlust och lidande om det är arbetsgivaren som vållat sjukdomen.

Olika typer av ersättning 

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan, från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen eller i vissa fall bägge. 

 • Livränta.

Vid en arbetsskada som leder till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning eller att du måste byta till ett sämre betalt jobb kan du få livränta från Försäkringskassan för förlorad arbetsinkomst. För att du ska få livränta för en arbetsskada måste en läkare bedöma att den kommer att påverka dina möjligheter att jobba under minst ett år framåt, samt att din inkomst har minskat med minst en femtondel. För att du ska få livränta för en arbetssjukdom måste den godkännas av Försäkringskassan. Försäkringskassan kan också ersätta kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands.

 • Ersättning från den kollektivavtalade försäkringen.

Det är försäkringsbolaget AFA som hanterar den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen på större delen av arbetsmarknaden. Försäkringen kan täcka inkomstförlust utöver Försäkringskassans tak, ge ersättning för sveda och värk, för ärr och medicinsk invaliditet, liksom för kostnader.

Olyckor på väg till jobbet kan också ge ersättning

Även olyckor som inträffar på väg till och från arbetet, så kallade färdolycksfall, kan ge ersättning från såväl den allmänna som den kollektivavtalade försäkringen.

3343

3343 olycksfall och färdolycksfall  som inträffade under 2018 har godkänts för ersättning genom myndigheternas personskadeavtal.

Ovanliga arbetsskador

 • Gangnam Style-olycka

När en chef på ett it-företag dansade Gangnam Style kombinerat med ­några John Travolta-steg på julfesten slet han av hälsenan, rapporterade mitti.se 2013. Skadan anmäldes, men huruvida den blev godkänd som arbetsskada framgår inte av artikeln.  

 • Champagnekork träffade ögat 

Under en långflygning med det tyska bolaget Tui fly fick en person i kabinpersonalen en champagnekork i ögat, vilket anmäldes som arbetsskada, skriver tidningen Arbetarskydd. Flygbolaget kommenterar händelsen med att personalen enligt rutinerna ska vinkla flaskan bort från sig för att undvika att någon skadas.

 • Gällt skratt gav tinnitus

En kvinna fick tinnitus efter att en kollega på arbetsplatsen skrattat högt och gällt in i kvinnans vänstra öra. Skadan har enligt ett läkarutlåtande medfört 4 procents medicinsk invaliditet, skriver tidningen Smålänningen.

Rätten till ersättning för skador på jobbet har en lång historia

 • 1901. Riksdagen beslutar att arbetsgivare i vissa branscher ska ge ekonomisk ersättning till anställda vid olycksfall i arbetet.
 • 1916. En ny lag stiftas om allmän och inkomstrelaterad olycksfallsförsäkring vid arbets­olyckor. Två år senare inkluderas även olyckor på väg till och från arbetet. ­Arbetssjukdomar ingår ­däremot inte. 
 • 1930. Lagen om yrkessjukdomar ger rätt till ersättning vid vissa arbetssjukdomar. Den listar sju farliga ämnen som anses orsaka sjukdom, såsom arsenik och kvicksilver.
 • 1955. Skyddet vid olycksfall och arbetssjukdomar sammanförs i en yrkesskadeförsäkring. Samtidigt utvidgas antalet ersättningsberättigade sjukdomar och beviskraven mildras.
 • 1974. Ett avtal om trygghetsförsäkring vid yrkesskada sluts mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringen kompletterar bland annat det allmännas ersättning för inkomstbortfall. 
 • 1976. Yrkesskadeförsäkringen byter namn till arbetsskadeförsäkring och förbättras – definitionen av arbetsskada utvidgas, beviskraven blir mer generösa och i princip ges full kompensation för inkomstförlust.  
 • 1992. Beviskraven för arbetssjukdomar skärps – nu krävs en ”hög grad av sannolikhet” för samband mellan arbetet och skadan. Antalet anmälda och godkända arbetsskador minskar drastiskt.
 • 2008. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffas. Det får följdverkningar i arbetsskadeförsäkringen, med en kraftig minskning av antalet godkända arbetssjukdomar.

ÄMNEN:

Arbetsskador
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.