Sladdar och stolar olycksrisk vid distansarbete

ARBETSMILJÖ2023-06-28

Att ramla är det vanligaste sättet att skada sig allvarligt vid distansarbete, enligt en ny rapport från Afa Försäkring. Distansarbetare som drabbats har till exempel snubblat på sladdar eller fallit från stolar.

Att skada sig allvarligt vid distansarbete är i sig mycket ovanligt, enligt en rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro från Afa Försäkring.

Försäkringsbolaget har analyserat drygt 100 000 arbetsolyckor och kommit fram till att de incidenter som skedde vid hemarbete utgjorde mindre än en procent av det totala antalet allvarliga arbetsolyckor under 2020 och 2021.

De allvarligare olyckor som har skett har oftast varit fallolyckor. Till exempel har distansarbetare snubblat på sladdar vid datorn, fallit från stolar eller ramlat under promenader vid distansmöten, enligt rapporten.

Den näst vanligaste olyckstypen vid distansarbete var att den skadade slog i en kroppsdel, till exempel att huvudet dunkade i skrivbordet när personen kopplade in sladdar till datorn.

Fallolyckor är även totalt sett den vanligaste allvarliga arbetsolyckan, enligt Afa Försäkring, vars rapport bygger på statistik över godkända arbetsskador från samtliga sektorer. Oftast är det kvinnor inom vård- och omsorgsyrken och män inom byggbranschen och industrin som drabbas.

Enligt rapporten har arbetsolyckorna ökat något under 2021, då 53 881 arbetsolyckor godkändes. Uppgången skedde efter en minskning av arbetsolyckorna under 2020, ett år som präglades av minskad sysselsättning och permitteringar på grund av pandemin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA