Antalet anmälningar om arbetsskador ökar

ARBETSMILJÖ2024-04-02

Förra året bröts en nedåtgående trend, då antalet anmälda arbetsskador hos de statliga arbetsgivarna återigen ökade efter att ha minskat under flera år. Liksom tidigare är det anställda inom Polisen som anmält flest skador.

Varje år redovisar Arbetsgivarverket hur många arbetsskador som anmälts inom ramen för det statliga personskadeavtalet, PSA. Statistiken kommer från AFA Försäkring, som hanterar uppgifter om skador och sjukdomar som går att koppla till arbetet.

Förra året anmäldes totalt 4 621 arbetsskador, vilket är en ökning jämfört med 2022 då 4 498 arbetsskador anmäldes. Det innebär ett trendbrott. Under perioden 2020–2022 har antalet anmälningar minskat år för år.

Under fjolåret stod kvinnorna för 44,8 procent av anmälningarna och männen för 55,2 procent. Det var antalet anmälningar gjorda av kvinnor som gick upp under 2023 jämfört med föregående år. Bland männen – som fortsatt står för majoriteten av anmälningarna – syns däremot ingen större skillnad jämfört med 2022.

Liksom tidigare år är det anställda inom Polismyndigheten och Försvarsmakten som anmäler flest arbetsskador, även om anmälningarna från dessa myndigheter minskade något i fjol. Däremot ökade antalet anmälningarna gjorda av anställda inom Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Trafikverket under 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA