Anmälda arbetsskador fortsätter minska

ARBETSMILJÖ2022-08-23

Pandemin sätter fortsatta spår i antalet anmälda arbetsskador. Den låga noteringen från 2020 minskade ytterligare under 2021, till 4 662 arbetsskador under fjolåret. Precis som föregående år har Polismyndighetens anställda anmält flest skador.

Arbetsgivarverket redovisar varje år till regeringen hur många arbetsskador som anmälts inom ramen för det statliga personskadeavtalet PSA. Statistiken kommer från AFA Försäkring som hanterar uppgifter om skador och sjukdomar som går att koppla till arbetet. 

Under pandemin 2020 sjönk anmälningarna från de tidigare årens nivåer på strax över 5 000 till omkring 4 700. Enligt de siffror som nyligen redovisats till regeringen fortsatte trenden även under 2021 då totalt 4 662 arbetsskador anmäldes.

De anmälda skadorna har framför allt minskat bland kvinnor under de senaste åren. Bland männen – som står för majoriteten av anmälningarna – syns däremot ingen större skillnad jämfört med tidigare år. Under fjolåret stod kvinnor för 40,1 procent av anmälningarna och män för 59,9 procent.

Risken att drabbas är högst bland yngre personer och åldersgruppen 16–34 år står för nästan 43 procent av alla anmälningar.

Myndigheterna med flest anmälda arbetsskador

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA