»Öppenheten är så värdefull och den måste vårdas«

FÖRDJUPNING: TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 250 ÅR2016-12-13
Britta Lejon, förbundsordförande för ST.

Tema: Tryckfrihetsförordningen 250 år

Såväl för våra medlemmar som för alla andra medborgare är tryckfrihetsförordningen fullkomligt avgörande. Offentlighetsprincipen ger oss insyn i det offentliga beslutsfattandet och är en förklaring till att korruptionen är liten inom svensk förvaltning.

Det är STs medlemmar som hjälper till när allmänna handlingar tas fram och lämnas ut. De bidrar till att upprätthålla en god insyn och lägger ned mycket arbete på att ge service till allmänheten. Ibland får de mycket merarbete med att lämna ut handlingar, men det är en börda jag tror att de bär med glädje.

Medlemskapet i EU och teknikutvecklingen har medfört en rad nya utmaningar för tryck­friheten. Som minister med ansvar för förvaltningen jobbade jag mycket med offentlighetsfrågorna kring millennieskiftet. Efter EU-inträdet gjorde Sverige ett stort jobb för att bevara vår offentlighets­pricip och det klarade vi rätt bra.

Det är lätt att lagarna blir omsprungna av den tekniska utvecklingen. Därför måste vi hela tiden bevaka offentlighetsfrågorna. Kunskap är färskvara och det finns en osäkerhet om vad som gäller i förvaltningarna, både bland våra medlemmar och hos cheferna.

Meddelarskyddet är oerhört viktigt för våra medlemmar, så att de kan avslöja eventuella missförhållanden. Därför måste utbildning kring dessa frågor bli en naturlig del i introduktionen av anställda och utbildningen av chefer.

På senare år har vi sett en del beslut som går åt fel håll samtidigt som bolagisering och privatisering minskat det öppna området. Det är ett steg i rätt riktning att meddelarskydd ska gälla i vissa skattefinansierade privata verksamheter, men varför inte ta med andra för medborgarna viktiga verksamheter som exempelvis trafikområdet?

Nu finns ett förslag om att sekretessbelägga myndighetsanställdas personnummer. Visst är säkerheten superviktig för våra medlemmar, men det finns redan sätt att skydda identiteter i känsliga verksamheter. Det är obefogat med generella regler. Öppenheten är så värdefull och den måste vårdas samtidigt som avarterna bekämpas.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.