»Öppenheten är så värdefull och den måste vårdas«

FÖRDJUPNING: TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 250 ÅR2016-12-13

Britta Lejon, förbundsordförande för ST.

Tema: Tryckfrihetsförordningen 250 år

Såväl för våra medlemmar som för alla andra medborgare är tryckfrihetsförordningen fullkomligt avgörande. Offentlighetsprincipen ger oss insyn i det offentliga beslutsfattandet och är en förklaring till att korruptionen är liten inom svensk förvaltning.

Det är STs medlemmar som hjälper till när allmänna handlingar tas fram och lämnas ut. De bidrar till att upprätthålla en god insyn och lägger ned mycket arbete på att ge service till allmänheten. Ibland får de mycket merarbete med att lämna ut handlingar, men det är en börda jag tror att de bär med glädje.

Medlemskapet i EU och teknikutvecklingen har medfört en rad nya utmaningar för tryck­friheten. Som minister med ansvar för förvaltningen jobbade jag mycket med offentlighetsfrågorna kring millennieskiftet. Efter EU-inträdet gjorde Sverige ett stort jobb för att bevara vår offentlighets­pricip och det klarade vi rätt bra.

Det är lätt att lagarna blir omsprungna av den tekniska utvecklingen. Därför måste vi hela tiden bevaka offentlighetsfrågorna. Kunskap är färskvara och det finns en osäkerhet om vad som gäller i förvaltningarna, både bland våra medlemmar och hos cheferna.

Meddelarskyddet är oerhört viktigt för våra medlemmar, så att de kan avslöja eventuella missförhållanden. Därför måste utbildning kring dessa frågor bli en naturlig del i introduktionen av anställda och utbildningen av chefer.

På senare år har vi sett en del beslut som går åt fel håll samtidigt som bolagisering och privatisering minskat det öppna området. Det är ett steg i rätt riktning att meddelarskydd ska gälla i vissa skattefinansierade privata verksamheter, men varför inte ta med andra för medborgarna viktiga verksamheter som exempelvis trafikområdet?

Nu finns ett förslag om att sekretessbelägga myndighetsanställdas personnummer. Visst är säkerheten superviktig för våra medlemmar, men det finns redan sätt att skydda identiteter i känsliga verksamheter. Det är obefogat med generella regler. Öppenheten är så värdefull och den måste vårdas samtidigt som avarterna bekämpas.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA