Blygsam ökning av andelen fast anställda

SÅ GICK DET: STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-06-27

Statens institutionsstyrelse vill öka andelen tillsvidareanställda, men arbetsgivarens ansträngningar har än så länge haft begränsad effekt. Den höga andelen vikarier och timanställda är ett stort problem, säger huvudskyddsombudet Anneli Sandén. ”De ordinarie medarbetarna får bära hela strukturen, och de får hela tiden arbeta med nya vikarier”, konstaterar hon.

Statens institutionsstyrelses ungdomshem och institutioner för missbrukarvård hade 2017 en mycket hög andel vikarier och timanställda, vilket Publikt rapporterade om. Fack och huvudskyddsombud varnade för arbetsmiljörisker och för att bördan för de fast anställda blev för stor, men den dåvarande personaldirektören tonade ned påverkan på arbetsmiljön. Myndighetens ambition var att öka andelen tillsvidareanställda, vilket förväntades ”ta några år”.

Nu

Andelen tillsvidareanställda på Statens institutionsstyrelse, SiS, har visserligen ökat sedan de fackliga företrädarna 2017 framförde sin kritik i Publikt – men det handlar inte om någon dramatisk utveckling. Från 2018 till 2022 steg andelen från 66 till 68 procent. De senaste åren har vikarierna blivit något färre, samtidigt som fler timanställda hoppar in.

– Det är en försiktig förändring, så är det ju. Vi klarar oss inte utan timvikarier, men vi vill öka andelen tillsvidareanställda för att skapa mer stabilitet och trygghet i verksamheten, säger Maria Emtfors, chef för sektionen för kompetensutveckling och arbetsmiljö på SiS.

Hon påpekar att arbetsmarknadsläget gjort det allt svårare att rekrytera. För att möta det problemet har SiS beslutat om flera åtgärder. För några år sedan förändrades utbildningskraven, vilket uppfattades som en sänkning av kompetenskraven. Maria Emtfors håller dock inte med om det.

– Det vi gjorde var att vi införde fler befattningar, där alla utom behandlingsassistenter måste ha eftergymnasial utbildning. Vi ville skapa en större bredd, och syftet var tydligt – att minska andelen tidsbegränsade anställningar.

Minst lika viktigt som att kunna nyrekrytera är att behålla befintliga medarbetare, säger Maria Emtfors. Under 2022 slutade omkring var femte anställd på myndigheten.

– Vi ska göra allt vi kan för att minska personalomsättningen.

SiS har infört en nio veckor lång betald grundutbildning och en myndighetsgemensam introduktion. En annan åtgärd, som beslutades i december, var att lägga på en extra tusenlapp på månadslönen för stora grupper av tillsvidareanställda.

Det senaste initiativet är att uppmana institutionerna att överanställa, så att de inte alltid behöver förlita sig på tillfälliga inhoppare vid sjukdom och ledigheter.

Anneli Sandén, huvudskyddsombud på SiS, anser att myndigheten jobbar åt rätt håll, men att den höga andelen vikarier och timanställda fortfarande är ett jätteproblem.

– De ordinarie medarbetarna får bära hela strukturen, och de får hela tiden arbeta med nya vikarier, säger hon.

Det centrala direktivet om att överanställa är bra, men i praktiken fungerar det inte fullt ut, anser Anneli Sandén.

– Rekryteringen sköts lokalt, och vi ser inte riktigt att det görs överallt. Dessutom äts överrekryteringar snabbt upp om anställda slutar efter kort tid.

Den negativa medierapporteringen om SiS bidrar också till att det blir svårare att rekrytera, tror hon.

– Vi skulle behöva balansera upp bilden, och visa det bra vi gör, säger Anneli Sandén.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA