»Vi måste klara balansen mellan offent­lighet och skyddet för integriteten«

FÖRDJUPNING: TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 250 ÅR2016-12-13
Anna Skarhed, justitiekansler.

Tema: Tryckfrihetsförordningen 250 år

Det är befogat att uppmärksamma tryck­frihetsförordningen och ta till stora ord. Yttrandefriheten och tryckfriheten är grunden för demokratin. Men det finns risk för att vi tar friheten för given. När vi ser vad som händer i Turkiet, Ungern, Polen och Ryssland bör vi förstå att den behöver värnas.

Mitt uppdrag som JK är att vara åklagare vid tryckfrihetsbrott och balansera öppenheten mot det som är olagligt. Friheten måste balanseras av ansvar – utmaningen är att definiera hur det ansvaret ska utövas. Om hat och hot får spridas finns risk för att politiker vill inskränka yttrande­friheten.

Vi måste också fundera mer på vad som sker på nätet. Jag tror inte att det går att straffa fram följsamhet till reglerna eller attityd­förändringar. Samtidigt är det viktigt att JK åtalar när det sker övertramp. Men mycket av det som sker på nätet ligger utanför mitt mandat.

Jag tycker att de traditionella medierna har ett viktigt uppdrag i att värna gränsen mot nätets mindre goda sidor. Några har gått före genom att stänga sina kommentarsfält för att upprätthålla en civiliserad ton. Men det finns en omognad som vi måste jobba med.

Sverige ligger långt framme och vill öka offentligheten inom EU, även om alla inte delar den uppfattningen. Men vi har också tvingats sekretesskydda vissa handlingar för att kunna vara med i EU-gänget. Att sekretessreglerna blir fler beror på att samhället blivit mer komplext, men jag kan inte se något akut hot mot offentlighetsprincipen.

Vi måste klara balansen mellan offentlighet och skyddet för integriteten. Ett aktuellt exempel är hur man ska göra med de offentliganställdas personnummer. Så länge seriösa journalister vill ta del av dem är det inget problem, men vi vill skydda oss mot att de används för brottslighet.

För STs medlemmar är även efterforskningsförbudet viktigt och där kan jag känna mig dyster. Det sker hela tiden övertramp, och det leder till att det blir lågt i tak. Det är otroligt viktigt att statens anställda tryggt kan påpeka missförhållanden och
det är bra att ST uppmanar sina medlemmar att våga larma.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.