Bild: Tomislav Stjepic

Vildvuxet formspråk i staten

FÖRDJUPNING: MYNDIGHETLOGGOR2018-02-14
Det finns inget som förenar logotyperna för Sveriges drygt 340 statliga myndigheter. Statsheraldikern Henrik Klacken­berg skulle hellre se ett enhetligt uttryck för myndighets­utövningen i landet.
Av:  Jenny Damberg

Länge var staten lika med kronan. Ett uttryck som syftade på kronan i Sveriges riksvapen. Men allteftersom har myndigheterna valt olika sätt att framställa sig. Den krona som ingår i riksvapnet, samt symbolen tre kronor, används i dag främst i logotyperna för »hårda« myndigheter kopplade till försvar och rättsväsende, konsta­terar Henrik Klackenberg, stats­heraldiker vid Riksarkivet.

Han tycker att landets myndigheter borde framställa sig med ett enhetligt formspråk.

– Huvud­argumentet för det är att en statlig myndighet inte är ett företag vilket som helst. Det är en särskild organisationsform och det ska vara tydligt redan i logotypen, så att man vet vem man har att göra med, säger Henrik Klackenberg.

Ytterligare ett argument är att användningen av riksvapnet och tre kronor är skyddade i lag. Att övergå till dem skulle försvåra för oseriösa aktörer.

2008 presenterades en statlig utredning som gick på Riksarkivets linje. Men någon uppstramning av logotypfloran har inte genomförts.

– Trenden går åt fel håll. Alltför många myndigheter går i dag till en designbyrå, som för stora kostnader gör en kul symbol som inte visar att det är en statlig myndighet, säger Henrik Klackenberg.

Varje myndighet är dock fri att välja sin egen grafiska profil. Sedan 1960-talet har det inneburit att statens symboler fått allt större mångfald. 2008 uppgav sex av tio myndigheter i en enkät till Riksarkivet att det var prioriterat att symbolen förmedlade att det var frågan om en statlig myndighet. För de övriga vägde argument som associationer till verksamheten tyngre.

Polisens logotyp.
Polisens logotyp.
Statens haverikommision.
Statens haverikommision.
Lantmäteriet.
Lantmäteriet.
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet

Nya loggan skrotades

Nyligen fanns långtgående planer på att byta ut Migrations­verkets logotyp och ett färdigt förslag hade tagits fram. Men den nytillträdde general­direktören Mikael Ribbenvik beslutade att skrota förslaget – och myndigheten har fortfarande kvar sin gamla logotyp.

Kontroversiellt spöknippe i Polisens vapen

I Polisens vapen finns två korsade spöknippen med bilor, fasces. Liksom eklövskransen symboliserar de ordningsmakten, och de fick därför en plats bakom skölden med lilla riksvapnet när vapnet togs fram 1954. Men logotypens utformning har kritiserats och även diskuterats i riksdagen, eftersom fasces också gett namn åt och varit symbol för den italienske diktatorn Benito Mussolinis politiska rörelse, fascismen.

App visar symboler

Riksarkivets app »Sveriges symboler« innehåller landskaps­vapen, länsvapen, kommunvapen och myndigheters logo­typer.

Tre myndigheter och deras logotyper

  • Statens haverikommission

Det kursiva typsnittet ska visa att detta är en framåtsträvande myndighet, en myndighet i tiden, medan symbolen i övrigt ska förmedla stabilitet och förtroende.

  • Lantmäteriet

Den röd-vita skalstocken ska signalera aktivitet och framåtanda.

  • Vetenskapsrådet

Den fontänliknande symbolen sägs anspela på en sentens av Albert Einstein: »homo ludens«, den lekande männi­skan, den kreativa människan, den oberoende människan.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.