Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareBristerna i rehabiliteringen av långtidssjuka är ett politiskt misslyckande. Tyvärr väljer regeringen att försämra villkoren för de svagaste i stället för att förbättra deras förutsättningar att komma tillbaka till jobbet.
Ledare2007 har mycket elände drabbat anställda inom staten: Nedskärningar, omorganisationer och höjd a-kassa. Men ST Press har också rapporterat om positiva nyheter.
LedareNu är STs största centrala avtal i hamn. Facket har stått upp bra gentemot arbetsgivarnas krav. Men en stor del av arbetet återstår – de lokala förhandlingarna.
LedareTCO-förbundens nya satsning å att bjuda in människor till dialog är helt riktig. Men för att den ska bli framgångsrik krävs också att facket förmår ta tillvara på synpunkterna.
LedareSifferlösa avtal och »flexibla« arbetstider är några av de krav som arbetsgivarnas fört fram i årets avtalsrörelse. Starka fack behövs för att mota kraven på försämringar för löntagarna.
LedareI höstens budget finns bra förslag som gör det lättare att komma tillbaka i arbete. Men också attacker på utsatta som ökar otryggheten och hårda besparingar på statens service.
LedareBudgetpropositionen kan innehålla nya beska besked för ST och dess medlemmar. Facket måste möta svårigheterna genom att stärka sin position – genom medlemsvärvning och samarbete.
LedareDebatten om nya sjukskrivningregler för utbrända börjar i fel ände. Det viktiga är rimliga villkor i arbetslivet och rätt till en god behandling. Kunskapen om rehabilitering måste också öka.
LedareFack och arbetsgivare bör ta ett gemensamt ansvar för att göra det lättare för människor att förena yrkesliv och privatliv. Det är viktigt både för medarbetarnas välbefinnande och för verksamheten.
LedareVi lär få se fortsatta nedskärningar inom staten. Men lojala medarbetare ska inte behöva betala priset för regeringens åtstramningar med orimliga villkor eller sämre lön.
LedareDen svenska offentlighetsprincipen är ett internationellt föredöme. Den måste försvaras mot angrepp. Men det krävs också att de som ska efterleva den har kunskap och resurser att klara uppdraget.
LedareOm attackerna på staten i höstas var dramatiska, så innebär regeringens vårbudget en dold nedskärning över hela linjen.
LedareNär industriavtalet nu är klart kommer det att fungera som riktlinje för löneökningarna på den övriga arbetsmarknaden. Men det finns mycket kvar att förhandla om för ST och andra fack.
LedareRegeringens popularitet har nått bottennivå. Till stor del beror det på förslaget att försämra arbetslöshetsförsäkringen.
LedareMän tjänar mer än kvinnor vid lika jobb, mansdominerade yrken betalas mer än kvinnodominerade. Lönediskrimineringen finns kvar och måste bekämpas på många sätt.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare