Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareMissnöje och missförhållanden på en arbetsplats är signaler som måste tas på allvar. Bara medarbetare som känner delaktighet och vågar yttra sig kan bidra till nytänkande och utveckling.
LedareAtt fackföreningsaktivister i andra länder riskerar sina liv i sin kamp är skäl nog för ST att stödja dem. Men solidariteten ligger också i vårt eget intresse.
LedareRegeringens satsning på forskning är välkommen. Men sättet pengarna ska fördelas på medför många problem. Forskningsministern tycks ignorera sitt eget partis tidigare kritik mot politisk detaljstyrning.
LedareSamtidigt som långtidssjuka oroar sig för nya krav hävdar socialförsäkringsministern att rehabiliteringen redan fungerar bra. Men det är oroväckande att det utlovade stödet till sjukskrivna dröjer.
LedareFRA-lagen, a-kassan, Försäkringskassan och arbetsmiljön. Först fattar regeringen ett dåligt beslut, sedan görs ett halvhjärtat försök att rätta till de problem som blivit resultatet.
LedareEtt gott ledarskap är en viktig arbetsmiljöfråga. Men även medarbetarnas roll bör diskuteras. Och för att göra ett bra jobb måste chefen känna trygghet och få de resurser som krävs.
LedareDen förra regeringen schabblade bort en reform som hade stärkt individens ställning på arbetsmarknaden. Men nu finns kanske nytt hopp för det individuella kompetenssparandet.
LedareErfarenheten av att leda offentliga organisationer är en styrka. Men att Arbetsförmedlingens nya chef företräder en organisation som vill försvaga anställningsskydd och kollektivavtal oroar.
LedareFacket har mycket att göra i sin kamp för bättre arbetsvillkor. STs kongress har pekat ut strategier för det fortsatta arbetet. Men fler måste engageras i diskussionen.
LedareSnart samlas ST åter till kongress. Genom sitt arbete är förbundet en positiv kraft i samhället. Det är ett budskap som måste föras ut om förbundet ska ha styrka och inflytande i framtiden.
LedareStaten är ingen attraktiv arbetsgivare. Den bilden måste förändras, annars hotas förtroendet för förvaltningen. Bättre utvecklingsmöjligheter och höjda löner är två viktiga – och brådskande – åtgärder.
LedareMännen dominerar på de högsta chefspositionerna. Det krävs tuffare insatser för en jämn könsfördelning i toppen. Samtidigt får inte kampen för rättvisa löner för alla glömmas bort.
LedareStor uppmärksamhet ägnas fördelningen av medel till högre utbildning och forskning. Men det viktigaste för Sveriges framtid är att lösa grundproblemet: att de samlade resurserna är för små.
LedareOacceptabelt, säger både myndigheter och organisationer om regeringens korta remisstider. Regeringens iver att genomföra sin politik riskerar att gå ut över förslagens kvalitet.
LedareFacken är emot, näringslivet är emot, och folket är emot. Ändå envisas regeringen med förslaget om att inskränka rätten att förbättra tryggheten vid långtidssjukdom.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare