Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareMed det vällovliga syftet att värna stats­finanserna avvisar finansministern en satsning på utbildning av arbetslösa och resurser till Arbetsförmedlingen. Och riskerar därmed att göra ont värre.
LedareFå arbetslösa får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. Privata försäkringar är ingen bra lösning - i stället måste vi se till att det gemensamma systemet fungerar.
LedareBonussystem har många nackdelar. Men debatten om bonusar till toppchefer skymmer lätt den viktiga frågan hur staten ska attrahera goda ledare och ge dem möjlighet att göra ett bra jobb.
LedareSammanslagning av myndigheter har blivit populärt. Tanken går igen i kulturutredningen. Tyvärr glöms det lätt bort att processen kräver tid, pengar – och hänsyn till personalen.
LedareFörsäkringskassans omorganisation har drabbat medborgare och personal. Krisens främsta orsak är regeringens besparingar. Nu krävs ett beslut om tillräckliga resurser för att skapa arbetsro.
LedareLänsstyrelserna är föremål för ständiga utredningar och organisationsförändringar. Det behövs en tydligare vision för deras uppdrag. Och frågan om den regionala indelningen måste få en klok lösning.
LedareMissnöje och missförhållanden på en arbetsplats är signaler som måste tas på allvar. Bara medarbetare som känner delaktighet och vågar yttra sig kan bidra till nytänkande och utveckling.
LedareAtt fackföreningsaktivister i andra länder riskerar sina liv i sin kamp är skäl nog för ST att stödja dem. Men solidariteten ligger också i vårt eget intresse.
LedareRegeringens satsning på forskning är välkommen. Men sättet pengarna ska fördelas på medför många problem. Forskningsministern tycks ignorera sitt eget partis tidigare kritik mot politisk detaljstyrning.
LedareSamtidigt som långtidssjuka oroar sig för nya krav hävdar socialförsäkringsministern att rehabiliteringen redan fungerar bra. Men det är oroväckande att det utlovade stödet till sjukskrivna dröjer.
LedareFRA-lagen, a-kassan, Försäkringskassan och arbetsmiljön. Först fattar regeringen ett dåligt beslut, sedan görs ett halvhjärtat försök att rätta till de problem som blivit resultatet.
LedareEtt gott ledarskap är en viktig arbetsmiljöfråga. Men även medarbetarnas roll bör diskuteras. Och för att göra ett bra jobb måste chefen känna trygghet och få de resurser som krävs.
LedareDen förra regeringen schabblade bort en reform som hade stärkt individens ställning på arbetsmarknaden. Men nu finns kanske nytt hopp för det individuella kompetenssparandet.
LedareErfarenheten av att leda offentliga organisationer är en styrka. Men att Arbetsförmedlingens nya chef företräder en organisation som vill försvaga anställningsskydd och kollektivavtal oroar.
LedareFacket har mycket att göra i sin kamp för bättre arbetsvillkor. STs kongress har pekat ut strategier för det fortsatta arbetet. Men fler måste engageras i diskussionen.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare