Vital gemenskap

LEDARE2011-05-03
Genom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.

Tillsammans är man starkare. Det är hela idén med fackliga organisationer. Då är det naturligt att också de fackliga organisationerna samarbetar med varandra för att få större slagkraft.

För ST är den viktigaste arenan för detta samarbete TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. En paraplyorganisation med 15 fackförbund som tillsammans samlar 1,2 miljoner människor från arbetsmarknadens alla branscher. En stark allians för att driva krav på ett gott arbetsliv och en trygg tillvaro.

Den samlade rösten innebär att TCO blir en mer effektiv påtryckare gentemot riksdag och regering än något enskilt förbund kan vara. Organisationens ordförande, Sture Nordh, har under sina tolv år på posten gjort en viktig insats för att stärka TCOs inflytande i debatten och i de politiska beslutsprocesserna.

På TCOs kongress 10–12 maj lämnar han över uppdraget – SKTFs ordförande Eva Nordmark väntas ta vid. I sitt nuvarande uppdrag har hon skaffat sig kunskaper om rekrytering och profilering som kommer att vara till stor nytta i det gemensamma arbetet för facklig förnyelse. Som etablerad facklig profil har hon också goda förutsättningar att försvara och förstärka TCOs position.

För att lyckas med det bör hon värna den specialistkompetens som gör TCO till en oundgänglig resurs för medlemsförbunden och en respekterad aktör bland journalister och beslutsfattare. Smarta mediestrategier är inte fel, men för att nå framgång krävs också kvalificerade analyser som kan ge stöd åt de egna ståndpunkterna.

De skrifter TCO-kongressen ska behandla är goda exempel på sådana analyser. I tre läsvärda rapporter beskrivs utvecklingen och de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden, för välfärdssystemen och för den svenska kollektivavtalsmodellen. Resonemangen utmynnar i ett antal strategier och krav för de kommande åren.

Av läsningen blir det tydligt att de utmaningar som den fackliga rörelsen står inför kommer att göra samordnade ansträngningar ännu mer angelägna.

I en tid då fackets förtroende försvagats och många tvekar inför medlemskap kommer det att behövas fortsatta insatser för att förklara vad facket gör och värdet av att vara med – i skolan, på högskolan och i samhällsdebatten. Det sker mycket effektivare under samlad och tydlig flagg än med en brokig flora av varumärken.

Försvagade trygghetssystem och en alltmer osäker arbetsmarknad gör det också nödvändigt med en gemensam offensiv på den politiska arenan och ett målmedvetet internationellt arbete.

För att TCO ska kunna fylla sin viktiga roll även i framtiden krävs att förbunden sluter upp bakom sin central­organisation. Men också att man satsar de resurser som fordras för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Efter flera omgångar personalminskningar vore det olyckligt med ytterligare nedskärningar. Det finns en mängd problem som förbunden bäst löser tillsammans, men för att ha en chans att lyckas behövs rimliga ekonomiska ramar.

Det är ytterst viktigt att TCO-kongressen lägger bästa möjliga grund för ett levande och nära samarbete mellan medlemsförbunden. Den styrka som det ger behövs mer än någonsin.

Alexander Armiento

chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Facket ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.