Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan högst upp. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareNär arbetsgivarna drar ned får chefer och handläggare sköta allt mer administration själva. Men snarare än att spara pengar riskerar det att leda till stress och försämrad kvalitet. Arbetsplatserna behöver administratörer.
LedareEuropas skuldkris tvingar flera länder till drastiska åtgärder. Politikerna måste ta ansvar – men också föra en dialog med medborgarna. I Sverige bör regeringen tillvarata möjligheten att investera för att dämpa svackan.
LedareVisst vore det bra för Sverige om fler kunde jobba längre. Men det kräver politiska krafttag för ett mer hållbart arbetsliv – och förändrade attityder.
LedareEn tidning fyller en viktig funktion i ett fackförbund. Med nytt namn och ny form ska Publikt bli ännu bättre än sin föregångare ST Press.
LedareMånga arbetsplatser går miste om värdefull kompetens på grund av föreställningar om vem som lämpar sig för anställning. Det är viktigt att arbeta systematiskt för kloka rekryteringsbeslut.
LedareFöretag som konkurrerar med låga priser genom att ge sina anställda dåliga villkor hotar även andra arbetstagares trygghet. Därför måste myndigheterna få ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar.
LedareNästa år är det dags för STs medlemmar att få nya avtal. Delta i diskussionen och berätta vilka krav du tycker att förbundet ska ställa, så gör du fackets position starkare.
LedareDet dödliga överfallet på en kriminalvårdare är en tragisk påminnelse om att riskerna de anställda i rättskedjan löper i sitt arbete måste tas på allvar. Det krävs regler och rutiner – men också rätt bemanning.
LedareRegeringen gör viktiga satsningar för fler jobb i sitt budgetförslag. Det hade varit klokt att också lägga mer resurser på utbildning.
LedareST bygger sin fackliga styrka på att förbundet har verksamhet på både lokal och nationell nivå. För att den styrkan ska bestå krävs att många bidrar till att bygga upp fackets muskler.
LedareSäkerhetsarbete är viktigt. Men det kan inte ge oss ett hundraprocentigt skydd mot våldshandlingar som de i Norge. Tryggheten söks bäst i en bred uppslutning bakom demokratiska värden.
LedareSatsningen på privata jobbcoacher är ett led i en förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. Men besluten vilar på klent underlag och uppföljningen brister.
LedareKritiken mot fas 3 är omfattande. Och det finns stora brister – men inga enkla lösningar. Många olika insatser behövs för att stödja de långtidsarbetslösa.
LedareGenom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.
LedareFörseningar och inställda tåg har blivit vardag i järnvägstrafiken. Bristen på underhåll och investeringar har stora konsekvenser – för enskilda människor och för hela samhället.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare