Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareMånga arbetsplatser går miste om värdefull kompetens på grund av föreställningar om vem som lämpar sig för anställning. Det är viktigt att arbeta systematiskt för kloka rekryteringsbeslut.
LedareFöretag som konkurrerar med låga priser genom att ge sina anställda dåliga villkor hotar även andra arbetstagares trygghet. Därför måste myndigheterna få ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar.
LedareNästa år är det dags för STs medlemmar att få nya avtal. Delta i diskussionen och berätta vilka krav du tycker att förbundet ska ställa, så gör du fackets position starkare.
LedareDet dödliga överfallet på en kriminalvårdare är en tragisk påminnelse om att riskerna de anställda i rättskedjan löper i sitt arbete måste tas på allvar. Det krävs regler och rutiner – men också rätt bemanning.
LedareRegeringen gör viktiga satsningar för fler jobb i sitt budgetförslag. Det hade varit klokt att också lägga mer resurser på utbildning.
LedareST bygger sin fackliga styrka på att förbundet har verksamhet på både lokal och nationell nivå. För att den styrkan ska bestå krävs att många bidrar till att bygga upp fackets muskler.
LedareSäkerhetsarbete är viktigt. Men det kan inte ge oss ett hundraprocentigt skydd mot våldshandlingar som de i Norge. Tryggheten söks bäst i en bred uppslutning bakom demokratiska värden.
LedareSatsningen på privata jobbcoacher är ett led i en förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. Men besluten vilar på klent underlag och uppföljningen brister.
LedareKritiken mot fas 3 är omfattande. Och det finns stora brister – men inga enkla lösningar. Många olika insatser behövs för att stödja de långtidsarbetslösa.
LedareGenom TCO kan ST och de andra medlemsförbunden stärka sin röst. I en tid då fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar blir det allt viktigare att sluta upp kring samarbetet.
LedareFörseningar och inställda tåg har blivit vardag i järnvägstrafiken. Bristen på underhåll och investeringar har stora konsekvenser – för enskilda människor och för hela samhället.
LedareI kristider försöker politiker världen över rädda ekonomin genom att hålla tillbaka lönerna i offentlig sektor. Men att angripa den fria förhandlingsrätten är helt fel väg att gå.
LedareFörsäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.
LedareRapporter om brister i arbetsmiljön når oss från allt fler arbetsplatser. Bilden som de fackliga företrädarna ger är tydlig: personalen mår dåligt eftersom arbetsbelastningen är för hög.
LedareOm Diskrimineringsombudsmannen ska kunna nå framgång i myndighetens mycket angelägna uppdrag måste medarbetarna få en bättre arbetsmiljö.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare