Attentaten är ett hot mot demokratin

LEDARE2013-12-17

Attacker på Arbetsförmedlingen och dess anställda är också angrepp på det demokratiska systemet. Därför krävs kraftfulla åtgärder från politiker, arbetsgivare och rättsväsende.

Med några veckors mellanrum slängs flaskor med det giftiga ämnet ammoniak nattetid in genom fönsterrutor hemma hos två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne.

En grupp som kallar sig »Aktiongruppen Autonoma arbetare Skåne« har efteråt tagit på sig ansvaret och på en sajt för den utomparlamentariska vänstern berättat om attentaten under rubriken »Ammoniakattack mot parasiter«. Gruppen skriver: »Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ›mjuka‹ eller politiskt korrekta.« I ett tidigare inlägg berättar samma avsändare också att man tidigare klottrat »Döda handläggare« på Arbetsförmedlingens kontor i Malmö.

Stämmer uppgifterna handlar det ompolitiskt grundade attacker mot människor som arbetar på samhällets uppdrag och enligt demokratiskt beslutade riktlinjer, utförda av en grupp som anser att våld och hot är legitima metoder för att nå sina politiska mål. En grupp som varken drar sig för att uppmana till mord eller för att slå till mot familjer i hemmet.

Det är inte heller det enda exemplet på hur politiska ytterkantsgrupper har gett sig på Arbetsförmedlingen och dess anställda.

Som Publikt berättade i förra numret har Antifascistisk aktion Fyrbodal tagit på sig vandaliseringen av Arbetsförmedlingen i Tanumshede. I ett brev skriver gruppen att myndigheten »kan vänta sig fler besök från oss«, något som gjort anställda oroliga.

Attackerna är inte bara angrepp på de direkt berörda, utan ett hot mot alla statstjänstemän. »Man kan känna att det kanske är jag nästa gång«, säger STs avdelningsordförande Helena Perlerot till Publikt.

Det är aldrig acceptabelt att människor är rädda för att utsättas för hot och våld på grund av sitt jobb. Men det är dessutom ett hot mot demokrati och rättsstat om en sådan rädsla påverkar de myndighetsanställdas arbete. Och så är det redan, vilket ST har uppmärksammat. I en enkät bland förbundets skyddsombud svarade förra året över fyra av tio att trakasserier, hot och våld påverkar tjänsteutövningen.

Därför är det viktigt att både arbetsgivare och rättsväsende uppmärksammar händelser som de i Skåne och Tanumshede och ser dem i sitt sammanhang. Gärningarna måste tas på det allvar de förtjänar och de som drabbats måste få det stöd de behöver. Förhoppningsvis kan rättsväsendet också hitta de ansvariga för attentaten och ställa dem till svars.

Men det behövs även insatser för att så långt det är möjligt förebygga såväl de hot och det våld som har politiska motiv som de attacker som har andra orsaker. ST har drivit krav på förebyggande arbetsmiljöarbete och utbildning. I vissa fall kan också det fysiska skyddet för verksamheterna och de anställda behöva stärkas.

Ett viktigt första steg är dock att beslutsfattarna blir medvetna om den hotbild som i dag finns mot de verksamheter som arbetar på deras uppdrag. Att politiker tydligt markerar mot förövarna och ställer upp till försvar för dem som utsatts har ett stort värde.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Inlagt av klyschor (ej verifierad) sön, 12/22/2013 - 17:37
Vad som är angepp på demokratin är legaliseringen av slavarbete och korruption.

Har du frågat dig VARFÖR folk attackerar AF ?

För att många blivit förnedrade, förslavade utfrysta, och berövade sina rättigheter.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.