Fler måste få chans till trygg anställning

LEDARE2014-05-07
Lagen måste ändras så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra i oändlighet. Men statliga arbetsgivare behöver också erbjuda fler fasta jobb.

Nu ryter EU-kommissionen till mot Sveriges regering för andra gången. Att det går att stapla visstidsanställningar av olika slag på varandra hur länge som helst strider mot EUs direktiv om visstidsarbete, slår kommissionen fast.

Sedan 2007 kan den som har jobbat för samma arbetsgivare i olika anställningsformer inte längre räkna samman sina anställningar för att på det viset nå upp till den tid som ger rätt till en fast tjänst. TCO påpekade tidigt att detta inte var förenligt med EU-rätten. Men trots att EU-kommissionen förra året stämde in i TCOs kritik har Alliansregeringen envist försvarat sin försvagning av anställningstryggheten. Nu riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen om inget görs inom två månader.

Frågan är viktig, inte minst på det statliga området. Publikt har tidigare berättat om ST-medlemmar som i många år haft visstidsanställningar på statliga myndigheter. En kvinna arbetade i åtta år på ett behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse utan att få fast jobb. Vikariat och timanställningar staplades på varandra. När hon kontaktade ST meddelade hennes chef att hon inte längre skulle anlitas. »En statlig myndighet ska inte ens vara i närheten av att bete sig så«, kommenterade Tobias Bjerman i ST-avdelningens styrelse arbetsgivarens agerande.

Många som är i en liknande situation drar sig säkerligen för att ta upp frågan, av rädsla för att råka illa ut. Därmed syns inte den fulla omfattningen av missbruket.

Statliga arbetsgivare är också sämre än andra på att erbjuda tillsvidareanställningar, visar statistik från SCB som ST har lyft fram. Hela 23,5 procent av dem som jobbar i statlig sektor har en visstidsanställning av något slag. Motsvarande siffror för andra sektorer är lägre. I privat sektor är det 14,6 procent som har en visstidsanställning.

Facket driver på, både lokalt och på central nivå, för att så många som möjligt ska få trygga anställningar. Under förra årets avtalsrörelse lyfte ST frågan om att stärka rätten till fast jobb i alla centrala förhandlingar. Men myndigheterna och de andra arbetsgivarna är inte särskilt sugna på att strama upp reglerna.

Visst finns det situationer där det behövs visstidsanställda av olika slag – exempelvis vikarier för de som är sjuka och inhoppare för att klara tillfälliga arbetstoppar. Men huvud­regeln måste vara att varaktiga arbetsuppgifter ska utföras av tillsvidareanställda. Det gynnar inte bara den anställde, utan också arbetsgivaren och samhället. Trygga anställda känner ett långsiktigt engagemang för verksamheten. Och vågar slå larm när något är fel.

Efter EU-kommissionens kritik måste regeringen snabbt ta initiativ till en diskussion med parterna om att ändra lagen så att den följer EUs krav. Men man bör inte nöja sig med det. I rollen som arbetsgivare bör regeringen också agera som ett före­döme – genom att ge myndigheterna tydliga instruktioner att inte använda visstidsanställningar när det inte finns goda skäl.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

 

  

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.