Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareIngen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Att arbetsmiljöfrågan nu får uppmärksamhet är positivt – men det krävs större satsningar för att nå resultat.
LedareDet är glädjande att så många vill hjälpa männi­skor i behov av skydd. För att flykting­mottagandet ska fungera väl måste också Migrations­verkets personal ges förutsättningar att göra ett bra jobb.
LedareStatens anställda behöver ett tryggt pensionsavtal som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Att den fackliga fronten brutits gör det tyvärr svårare för ST att förhandla fram bästa möjliga villkor för framtida pensionärer.
LedareFackförbunden har en viktig roll i Pridetågen. Att arbeta för mångfald och allas rätt att vara sig själva på jobbet är en självklar facklig uppgift – och bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla.
LedareGenom sitt arbete för bättre villkor på jobbet bidrar facken till ett hållbart arbetsliv. Arbets­givarna måste lyssna till kraven på insatser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
LedareVårbudgetens satsningar för fler jobb räcker inte. Det kommer att behövas ytterligare insatser för att nå målet att minska arbetslösheten.
LedareDet krävs konkreta åtgärder som bromsar trenden att staten överger mindre orter. Att omlokalisera hela myndigheter är inte den bästa lösningen. Beslutsfattarna bör i stället värna de befintliga arbetsplatserna.
LedareMyndigheter bör inte lättvindigt outsourca sin verksamhet. När viktiga statliga uppgifter utförs av privata företag är risken stor att det uppstår problem. Det är inte heller säkert att det blir lönsamt.
LedareVi är fortfarande långt ifrån ett jämställt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver göra mer för att ge kvinnor samma möjligheter som män att nå ledande positioner. Staten bör visa vägen.
LedareArbetsgivarna behöver göra mer för att motverka ojämställd lönesättning. Lagen ska följas, men ambitionerna måste vara högre än så.
LedareDecemberöverenskommelsen minskar osäker­heten om hur Sverige ska kunna styras. Men den förtar inte behovet av samarbete över blockgränserna också i politiska sakfrågor.
LedareRegeringens budget har fallit och Sverige går mot ett extraval. Situationen skapar osäkerhet och stora problem. En ny riksdag kan inte fortsätta på samma sätt.
LedareNu omprövas styrningen av den offentliga sektorn. De anställda har ett unikt tillfälle att påverka sin situation.
LedareHöjningen av taket i a-kassan och satsningen på Arbetsförmedlingen är två av de viktigaste förslagen i budgetpropositionen. Men det är ännu osäkert om regeringen får stöd för sin politik.
LedareRegeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare