Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareArbetsgivare kan i dag begära att jobbsökande ska visa ett utdrag ur belastningsregistret. Det är olyckligt att vi fortfarande saknar en lag som begränsar den möjligheten. Det är en av flera åtgärder som behövs för att stärka integritetsskyddet i arbetslivet.
LedareViktig verksamhet blir lidande när medarbetare flyr de myndigheter som ska omlokaliseras. För att situationen inte ska förvärras krävs att regeringen och arbetsgivarna agerar klokt – och snabbt.
LedareAtt myndigheterna anställer de sökande som är bäst lämpade är viktigt för tilliten till statsförvaltningen. Därför måste besluten i Statens överklagandenämnd respekteras.
LedareMer behöver göras för att stoppa sexuella trakasserier på landets arbetsplatser. Det står smärtsamt klart för den som läst de upprop som publicerats de senaste veckorna.
LedareEn dom i Arbetsdomstolen skapar osäkerhet för anställda på myndigheter som omlokaliseras. Det ligger i allas intresse att trygga medarbetarnas villkor vid omställning.
LedareNär statligt anställda utsätts för hot och våld är det ett angrepp på det demokratiska samhället. Det måste mötas av kraftfulla åtgärder.
LedareNu har STs medlemmar på statliga myndigheter fått ett nytt centralt avtal. Överenskommelsen innebär förbättringar för de anställda på flera viktiga områden.
LedareArbetsgivarna fortsätter i årets avtalsrörelse att driva på för att minska de anställdas inflytande och försämra deras villkor. För att försvara arbetstagarnas intressen och i stället nå förbättringar behövs facklig styrka.
LedareDet finns många risker med att myndigheter lägger ut verksamhet på privata aktörer. Det är viktigt att dra lärdomar av it-skandalen på Transportstyrelsen.
LedareNär myndigheternas medarbetare får använda sitt yrkeskunnande i arbetet kan de bidra till att utveckla verksamheten. Resultatet blir bättre arbetsmiljö och större effektivitet.
LedareSjukfrånvaron i staten fortsätter att öka. För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder på bred front – och ökade resurser.
LedareNy teknik förändrar arbetsmarknaden och samhället. Men vi har möjlighet att påverka vilka effekter utvecklingen får.
LedareDen vårbudget som nyligen presenterats innehåller åtskilliga angelägna satsningar. Men det finns många fler utmaningar som kräver politiska lösningar.
LedareDe förtroendevalda bär upp fackförbundens verksamhet och den svenska modellen. Därför är det viktigt att den som tar på sig ett fackligt uppdrag får ett starkt stöd.
LedareResultaten blir inte bättre för att Arbetsförmedlingens uppgifter läggs över på andra aktörer. Det avgörande är vilka förutsättningar arbetsförmedlarna har att göra sitt jobb.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare