Ett val som har stora konsekvenser

LEDARE2022-10-13

Valet är avgjort och allt pekar på att Sveriges nya regering kommer att stödja sig på Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Även om det ännu inte är klart hur den kommer att se ut och vilken politik den kommer att föra, så finns det flera områden där de fyra partierna i valrörelsen har aviserat att de är överens om en förändrad politisk kurs. Det kommer att påverka alla svenskar. Men de politiska förändringarna lär bli extra tydliga för de statsanställda som ska genom­föra besluten. Vissa myndigheter kan komma att expandera och få nya uppdrag, andra kan drabbas av nedläggningar eller drastiska nedskärningar.

En fråga i vilken de fyra partierna tycks mer eller mindre eniga handlar dessutom just om statstjänstemännen. Trots att en utredare nyligen avrådde från att utöka det straffrättsliga ansvaret för myndig­heternas anställda – alltså att göra det lättare att döma dem för tjänstefel – har Ulf Kristersson i valrörelsen lovat att hans regering ska göra just detta.

Argumenten mot en sådan reform är tunga. Det kan bli svårt för staten att rekrytera personal när anställda straffas hårdare för misstag i jobbet än vad man gör i privat sektor. Det kan också att leda till att myndigheternas medarbetare börjar kräva tydliga och detaljerade instruktioner i stället för att ta eget ansvar.

Om sådana invändningar inte får något gehör, måste ett fackförbund som företräder de anställda inom staten likväl försöka påverka en ny lagstiftning så att den blir så balanserad och tydlig som möjligt. På samma sätt kommer det att finnas behov av att agera i medlemmarnas intressen i en mängd andra frågor, under de processer som leder fram till politiska beslut.

Ambitionen att driva ett sådant påverkansarbete gentemot riksdagens nya majoritet kan innebära en svår balansgång för ett fackförbund som ST, som i ett förbundsstyrelsebeslut från 2010 har uttalat att Sverigedemokraterna ”i ord och handling inte verkar för människors lika och okränkbara värde”. Förbundet har beslutat att följa TCOs förhållningssätt till partiet, som bland annat innebär att inte samarbeta med det i sakfrågor.

Dessa ställningstaganden handlar inte om att fördöma alla som röstat på Sverigedemokraterna, utan grundar sig på en tolkning av partiets ideologiska position som så väsensskild från den egna att ett avståndstagande är nödvändigt. ST behöver nu ta ställning till om den tolkningen fortfarande är giltig, men också till om det är möjligt att upprätthålla avståndstagandet till ett parti som nu har reell makt. Det är ingen enkel sak att svara på, och oavsett vilket vägval som görs kommer det att väcka känslor. I detta, liksom i det politiska påverkansarbetet, måste förbundet agera klokt.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.