Framtidens kontor måste erbjuda en god arbetsmiljö

LEDARE2022-02-09

Det är inte någon djärv gissning att många tjänstemän kommer att arbeta en hel del hemifrån även när coronapandemin är över. Det är också vad de flesta själva önskar sig. När ST i en undersökning ställde frågan ville över två tredjedelar av de svarande jobba minst två dagar i veckan på distans.

Även många arbetsgivare har insett fördelarna med omfattande distansarbete. Kontorslokaler är dyra, och redan innan pandemin var trenden tydlig – ytorna krympte och individuella arbetsplatser ersattes av aktivitetsbaserade lösningar med färre skrivbord än anställda.

Initialt var motståndet stort, vilket nog hängde samman med att arbete på kontoret ännu var normen. Det var få som trivdes med att varje dag åka till ett kontor som flyttat en bit utanför stadskärnan så tidigt som möjligt på morgonen för att ha chans att paxa en vettig arbetsplats. Men efter två år med påbjudet distansarbete ser få arbetsgivare skäl att kräva medarbetarnas ständiga närvaro på sådana kontor. Och då kan ytorna krympas ännu mer.

Vi ser nu hur större lägenheter blir alltmer attraktiva på bostadsmarknaden. Vi anpassar oss till en tillvaro där kostnaden för vår arbetsplats delvis flyttats från arbetsgivaren till den anställde.

För många är möjligheten till ett smidigare livspussel där mindre tid går till arbetspendling värd mycket. Men att hemarbetsplatsen är så populär i de undersökningar som nu görs hänger också samman med vad som ses som alternativet.

Det är knappast ett optimalt kontor, en lokal med ergonomiskt utformade arbetsplatser där det finns goda förutsättningar för koncentrerat arbete och stimulerande interaktion med kollegorna. Och gott kaffe, förstås.

Nej, förmodligen jämförs hemmets lugna vrå med den kontorsplats man faktiskt haft – ofta i en rörig miljö som inte passar för arbetsuppgifterna. Inte konstigt att många är beredda att i stället bjuda sin arbetsgivare på yta i den egna bostaden.

Men samtidigt som det bör finnas möjlighet för den som vill att arbeta hemifrån, får inte framtidens kontor bli ett ännu mer ogästvänligt ställe. Inte minst eftersom de flesta även i fortsättningen regelbundet lär behöva träffa chefer och kollegor på plats för verksamhetens skull.

Då går det inte att enbart se besparingspotentialen i att minska antalet stolar och bord. Arbetsgivarna måste erbjuda en trivsam miljö där det finns förutsättningar att utföra alla arbetsuppgifter. Det behöver också finnas utrymme för hela arbetsgruppen att samlas för kreativa möten och förtroliga samtal.

Det kommer inte att ske av sig självt. För att kontoret ska bli en bra arbetsplats måste vi gemensamt ställa höga krav på arbetsmiljön.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA