Alexander Armiento, chefredaktör för Publikt.
Alexander Armiento, chefredaktör för Publikt.

Politikerna måste göra mer för arbetsmiljön

LEDARE2021-03-22

Mer än hälften av de anställda i staten, 51 procent, upplever att de har alldeles för mycket att göra. Mindre än en tredjedel svarar att deras arbetsbelastning är lagom. Det är sämre siffror än för arbetsmarknaden som helhet.­Arbetsgivarverkets rapport om arbets­miljön i staten, som bygger på svar från Arbetsmiljöverkets stora enkätundersökning, visar tydligt att pressen på våra myndigheter och deras anställda är orimlig.

Arbetsbördan riskerar att göra med­arbetarna sjuka. Nära hälften av de stats­anställda i undersökningen uppger att de inte kan koppla bort tankar på arbete under fritiden. 41 procent känner sig trötta och håglösa. Precis som Arbetsgivarverket konstaterar i sin rapport kan detta vara tidiga tecken på ohälsa.

Nyligen presenterade arbetsmarknads­minister Eva Nordmark stolt en ny arbets­miljöstrategi, som slår fast att arbetslivet ska vara hållbart och hälsosamt. För att det budskapet ska vara trovärdigt måste de myndigheter som regeringen själv styr vara föredömen. Så är det inte i dag.

Sannolikt skulle landets myndighetsledningar ta arbetsmiljöfrågor på större allvar om regeringen tryckte på dem i ­myndighetsstyrningen. Höga sjuktal och andra indikationer på dålig arbetsmiljö förtjänar att uppmärksammas mer.

Det går dock inte att blunda för att det viktigaste skälet till att myndigheternas medarbetare är stressade är att för få delar på arbetsbördan. Detta är ett resultat av ständiga besparingskrav från regering och riksdag. I praktiken har möjligheterna att effektivisera varit små – i stället har personalen mötts av krav på att göra allt mer.

Om den utvecklingen tillåts fortsätta kommer ett arbetsliv i statsförvaltningen att bli allt mindre hållbart och hälsosamt. Därför måste nedskärningarna på viktig statlig verksamhet få ett slut.

Detta är också en jämställdhets­fråga. För det är kvinnorna som är hårdast drabbade. I Arbetsgivarverkets rapport är siffrorna för kvinnliga statsanställda på de flesta punkter sämre än för deras manliga kolleger. Det är en illustration av könsorättvisorna i arbets­livet – kvinno­dominerade yrken har sämre arbetsmiljö och kvinnor är mer utsatta för miss­förhållanden på arbetsplatserna.

Även om det är politiker och arbets­givare som bär ansvaret för arbetsmiljön, har facken en viktig roll att spela genom att driva på för förbättringar. ­Lokalt kan fackliga företrädare och skyddsombud ta aktiv del i arbets­miljö­arbetet och ställa krav på riskanalyser och åtgärder. På central nivå måste fackförbunden fortsätta att bilda opinion för mer kraftfulla politiska insatser för en bättre arbetsmiljö. Inte minst på landets statliga myndigheter.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.