Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareDecemberöverenskommelsen minskar osäker­heten om hur Sverige ska kunna styras. Men den förtar inte behovet av samarbete över blockgränserna också i politiska sakfrågor.
LedareRegeringens budget har fallit och Sverige går mot ett extraval. Situationen skapar osäkerhet och stora problem. En ny riksdag kan inte fortsätta på samma sätt.
LedareNu omprövas styrningen av den offentliga sektorn. De anställda har ett unikt tillfälle att påverka sin situation.
LedareHöjningen av taket i a-kassan och satsningen på Arbetsförmedlingen är två av de viktigaste förslagen i budgetpropositionen. Men det är ännu osäkert om regeringen får stöd för sin politik.
LedareRegeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.
LedareDet råder ett besvärligt parlamentariskt läge efter valet. Det ställer nya krav på de politiska partierna, som behöver vara beredda till breda samarbeten. Att formulera en strategi för större trygghet, ökad tillväxt och fler i arbete måste ha högsta prioritet.
LedareValet innebär en möjlighet att uppmärksamma de frågor som är viktiga för anställda i den statliga sektorn. Politiker i alla partier gör klokt i att lyssna.
LedareBesparingarna på Arbetsmiljöverket har lett till färre inspektioner. Men ska vi minska sjukskrivningarna och kunna jobba längre upp i åldrarna behövs mer förebyggande arbetsmiljöarbete – inte mindre.
LedarePå arbetsplatser med högt i tak kan med­arbetarna bidra till utveckling. Därför är det ett problem för hela samhället när myndighetsanställda inte vågar föra fram kritik.
LedareLagen måste ändras så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra i oändlighet. Men statliga arbetsgivare behöver också erbjuda fler fasta jobb.
LedareMyndighetsanställda ska inte behöva få frågor om vem som talat med medier. Det behövs ett brett arbete för att stärka meddelarfriheten.
LedareStatens myndigheter kan bli bättre på att utnyttja den kunskap forskarutbildade kan tillföra. Lika viktigt är att doktorerade som vill göra karriär inom akademin har möjlighet att göra det utan att hindras av dåliga villkor.
LedarePolitikernas planer på att statliga arbetsgivare ska ta emot tusentals praktikanter har spruckit gång på gång. För att framtida satsningar ska lyckas måste myndigheterna få bättre förutsättningar att vara goda arbetsgivare.
LedareÖversynen av Arbetsförmedlingen får inte utgå ifrån villfarelsen att allt blir bättre bara privata intressen får ta över verksamheten. Det är också viktigt att medarbetarna kommer till tals.
LedareSocialdemokraterna ger sken av att det går att spara stora summor på statsförvaltningen utan att det går ut över verksamheten. Men myndigheterna har redan tuffa krav på effektivisering.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare