Ett avtal som ger mer än bara lönelyft

LEDARE2017-10-10

Nu har STs medlemmar på statliga myndigheter fått ett nytt centralt avtal. Överenskommelsen innebär förbättringar för de anställda på flera viktiga områden.

ST har tidigare i år kommit överens med arbetsgivarna om nya centrala avtal för anställda inom bland annat spårtrafiken och kommunikationsbranschen.

Den 4 oktober kunde fack och arbetsgivare också ta i hand på ett nytt avtal för STs största medlemsgrupp, de myndighetsanställda.

ST och de andra förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, har lyckats försvara principen att det centrala avtalet ska innehålla en siffra för löneökningarnas storlek i nivå med vad parterna inom industrin har kommit överens om.

Arbetsgivarverket, som företräder de statliga myndigheterna i förhandlingarna, fick ännu en gång släppa sitt krav på ett sifferlöst tillsvidareavtal. Parterna fortsätter därmed att ta ansvar för den svenska lönebildningsmodellen.

De höjningar av lönerna som anges i avtalet gäller de fackligt anslutna som kollektiv. Ett fackligt krav som inte fick gehör var att alla anställda skulle garanteras en löneökning.

Däremot måste arbetsgivaren även med det nya avtalet förklara för den som får en ”ringa” löneökning vad det beror på, och tillsammans med den anställda planera vad som kan göras för att påverka lönen.

Avtalet innehåller även en låglönesatsning, som säkerställer en förstärkt lönepott på alla arbetsplatser där det finns anställda som har en månadslön under 24 000 kronor.

Men det är viktigt att framhålla att löneökningarna inte är det enda som står på spel i avtalsförhandlingarna. ST och de andra förbunden inom OFR har förhandlat fram flera viktiga förbättringar.

Nu kommer även de ST-medlemmar som omfattas av villkoren i tidigare pensionsavtal att tjäna in tjänstepension när de vårdar sjuka barn eller är föräldralediga på deltid.

Den som råkar ut för en olycka på jobbet kommer att få ersättning från avtalsförsäkringen från första dagen. Och den som är långtidssjukskriven kan få sjuklön under längre tid.

På några områden är det arbetsgivarsidan som fått igenom mindre förändringar. Taket för sparad semester ska sänkas från 35 till 30 dagar. Det införs också ett krav på ett års anställningstid för att ha rätt till tjänstledigt för en visstidsanställning inom staten.

Men de attacker mot de anställdas förmåner som fanns bland Arbetsgivarverkets ursprungliga förhandlingsyrkanden har avvärjts. Flyttersättningen blir kvar. Likaså ersättningen för läkemedel och läkarvård.

Att fack och arbetsgivare också kunnat komma överens om att låta det gemensamma organet Partsrådet stärka arbetet för ett hållbart arbetsliv är betydelsefullt och glädjande.

Partsrådet ska nu utveckla ett stöd till lokala parter för bland annat förebyggande insatser mot ohälsa och rehabilitering av långtidssjukskrivna. Det är en välkommen satsning, som kan leda till friskare arbetsplatser.

Årets avtalsförhandlingar på myndighetsområdet har förts i en konstruktiv anda. Resultatet visar att den svenska modellen fungerar väl och är ett tydligt exempel på att starka fackförbund kan förbättra de anställdas villkor.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA