Facket måste vi bygga upp tillsammans

LEDARE2017-03-29

De förtroendevalda bär upp fackförbundens verksamhet och den svenska modellen. Därför är det viktigt att den som tar på sig ett fackligt uppdrag får ett starkt stöd.

»Vi kunde svära hur mycket vi ville över att facket inte gjorde tillräckligt, när det var vi som borde varit just den styrkan som vi saknade«. Med de orden manar poeten och kall­skänkan Jenny Wrangborg i en krönika i Kommunalarbetaren till facklig organisering.

Hon sätter fingret på att den samlade kraften i en facklig organisation är avgörande för möjligheten att driva på för bättre villkor, på arbetsplatsen och i samhället. Det är skälet till att det är nödvändigt för fackförbunden att värva medlemmar – men också engagera dem för en aktiv roll i det fackliga arbetet.

De fackliga företrädarna på jobbet har ett mycket viktigt uppdrag. De stöder och hjälper enskilda medlemmar. De förhandlar med arbetsgivaren om löner och villkor. De står upp för de anställda i arbetsmiljöarbetet.

STs systerförbund Unionen utnämnde nyligen i en kampanj de fackligt förtroendevalda till »jobbhjältar«. Det är en passande titel för dem som valt att ställa upp för att förbättra tillvaron för sina kolleger. Ett uppdrag som är krävande – men också engagerande och givande. Och helt avgörande för att den fackliga verksamheten ska fungera.

Därför är det oroande att ST-före­trädare i detta nummer av Publikt vittnar om att det är svårt att få medlemmar att ta på sig fackliga uppdrag. Flera av dem pekar på de alltmer slimmade organisationerna som en bidragande orsak. När kraven på jobbet är höga och marginalerna små, kan det kännas svårt att ta den tid som behövs till det fackliga arbetet – trots det stöd som lagar och avtal ger. Är det dessutom så olyckligt att chefen signalerar att det skapar besvär, lär det spä på tveksamheten ytterligare.

Alla arbetsgivare behöver förstå att kompetenta fackliga företrädare bidrar till en bättre arbetsplats och därmed till organisationens mål. Den högsta ledningen måste skicka tydliga signaler om att värdesätta och skapa förutsättningar för fackligt arbete.

Men även de fackliga organisationerna kan behöva putsa på sitt budskap. Det gäller att visa att ett fackligt uppdrag inte är en jobbig plikt utan något roligt, utvecklande och betydelsefullt. Det är också viktigt att vara tydlig med vad rollen innebär. Det är svårt att värva jobbhjältar om det framstår som att man behöver superkrafter.

Ett sätt att göra det enklare att engagera sig kan vara att dela arbetet på flera, så att det blir mindre betungande för var och en. I en modern organisation bör inte arbetsbördan – och därmed också kunskapen och inflytandet – koncentreras hos ett fåtal individer.

Och även den som för stunden inte vill eller kan bli för­troende­vald kan göra viktiga insatser. Genom att uppmuntra och stödja de arbetskamrater som tar på sig ett fackligt upp­drag, och genom att ta aktiv del i det fackliga arbetet på andra sätt.

Facket är inte en serviceinrättning, utan en demokratisk organisation som medlemmarna bygger upp gemensamt. Om var och en bidrar efter förmåga kan de tillsammans bli styrkan de annars skulle sakna.
 

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA