Trygga jobb kräver fortsatta satsningar

LEDARE2017-04-19
Den vårbudget som nyligen presenterats innehåller åtskilliga angelägna satsningar. Men det finns många fler utmaningar som kräver politiska lösningar.

När finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens ekonomiska vårproposition var budskapet tydligt: Sysselsättningen ökar och Sveriges ekonomi är stark. Därmed finns det pengar att lägga på ett antal viktiga områden.

Den största posten i vårändringsbudgeten är ett tillskott på 700 miljoner kronor till Polismyndigheten i år. Det är betydelsefullt – myndigheten har varnat för att en utebliven förstärkning skulle innebära att antalet anställda måste minskas. En sådan utveckling skulle ha varit katastrofal för arbetet mot brottslighet och terrorism.

Nu inleds i stället en satsning som av allt att döma blir långsiktig. Socialdemokraterna meddelade i början av april att partiet vill se ytterligare 10 000 polisanställda, ett besked som torde innebära stadigt ökande anslag till myndigheten de närmaste åren. Det kan bidra ett tryggare samhälle och samtidigt skapa statliga arbetstillfällen i hela landet.

Försvarsöverenskommelsen innebär att det nu görs en ekonomisk satsning på försvaret. Den kommer inte enbart Försvarsmakten till del. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får mer pengar till det viktiga arbetet för att stärka motståndskraften mot IT-angrepp.

Därtill vill regeringen lägga stora summor på flera välfärdsverksamheter där behoven är stora – skolan, förlossningsvården och social­tjänstens barn- och ungdomsvård. Att Statens institutionsstyrel­se samtidigt får ökade medel till fler vårdplatser är välkommet.

Regeringen skjuter till resurser på flera områden där de verk­ligen behövs, men det kommer att krävas fortsatta satsningar i höstbudgeten och under kommande år. Att skapa en tryggare arbetsmarknad genom att stärka människors anställnings­barhet är ett centralt område. Det krävs satsningar på utbildning för dem med en svag position på arbetsmarknaden, men också kompetensutveckling för dem som har en anställning. Inte minst behövs större insatser för att fler invandrade akademiker ska kunna få jobb som motsvarar deras kompetens.

Regeringen fortsätter också att göra justeringar i skattesystemet. Pensionärer får sänkt skatt, medan brytpunkten för statlig skatt inte räknas upp lika mycket som tidigare år. Sedan det tidiga 1990-talets genomgripande skattereform har en mängd förändringar gjorts. Resultatet är ett svåröverskådligt lapptäcke. TCO efterlyser i en kommentar till vårbudgeten en bred översyn av skattesystemet med sikte på en blocköverskridande skattereform. Vägen till en sådan överenskommelse lär inte bli enkel, men behovet av en långsiktig lösning är stort och regeringen måste våga ta initiativet.

Det är inte bara på skatteområdet som det skulle vara positivt för Sverige med breda politiska överenskommelser. Det osäkra parlamentariska läget gör det svårt för människor, företag och myndigheter att planera långsiktigt. De blocköver­skridande uppgörelser som redan gjorts bör därför följas av fler. Det ger Sverige bättre förutsättningar för en fortsatt tillväxt och framtida satsningar.


Alexander Armiento, chefredaktör.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.