Ett starkt fack kan nå framgång i förhandlingar

LEDARE2017-09-19

Arbetsgivarna fortsätter i årets avtalsrörelse att driva på för att minska de anställdas inflytande och försämra deras villkor. För att försvara arbetstagarnas intressen och i stället nå förbättringar behövs facklig styrka.

Nu är förhandlingarna om ett nytt avtal för landets myndighetsanställda inne i ett intensivt skede. Sedan industriavtalet blev klart i våras har stora delar av de anställda på arbetsmarknaden fått nya treåriga centrala avtal – bland dem STs medlemmar inom kommunikations- och spårtrafikbranscherna.

Avtalet på det statliga området löper ut 30 september. Arbetsgivarverket, som företräder de statliga myndigheterna, har vid förhandlingsbordet återigen yrkat på ett tillsvidareavtal utan slutdatum och utan någon siffra som anger löneökningarnas storlek.

En sådan ordning skulle innebära att lönerna enbart bestämdes på de enskilda arbetsplatserna – under fredsplikt. Facket kan då inte ta till några stridsåtgärder och har inte några garantier för att lönerna över huvud taget höjs.

Sådana avtal försvagar också den lönebildningsmodell som tjänat Sverige väl de senaste decennierna. När den övriga arbets­marknaden i centrala avtal har slagit fast löne­ökningar på den nivå som satts av parterna inom industrin har reallönerna ökat, samtidigt som svenska företag kunnat stå starka i den internationella konkurrensen.

Genom att teckna avtal som följer industrins märke har ST lojalt bidragit till att upprätthålla detta fram­gångsrika system. Argumenten för att fortsätta göra det är mycket starka, både från ett löntagarperspektiv och från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

ST – som på myndighetsområdet förhandlar tillsammans med åtta and­ra förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – får i år som vanligt ägna stor möda åt att försvara de resultat som man uppnått i tidigare avtalsrörelser. Arbetsgivarverket vill exempelvis ta bort såväl flyttersättningen som ersättningen för läkarvård och läkemedel.

I arbetstidsfrågan drar parterna i motsatta riktningar. Arbetsgivarverket vill ge arbetsgivarna större makt över de anställdas arbetstider. Den fackliga sidan vill ge medarbetarna mer inflytande och kortare arbetstid.

Avtalsförhandlingarna handlar alltså om betydligt mer än löneökningarnas storlek. De fackliga kraven på arbetstidsområdet syftar till att förbättra möjligheterna att kombinera arbete och privatliv. Detta är en mycket viktig fråga för många medlemmar. Men de fackliga yrkandena kommer att möta hårt motstånd från arbetsgivarna. Förhoppningsvis kan årets förhandlingar ändå leda till att parterna tar åtminstone ett steg på vägen mot ett mänskligare arbetsliv.

Men för att ha möjlighet att avvärja arbetsgivarnas krav på försämrade anställningsvillkor och i stället kunna driva igenom förbättringar krävs ett fack som står starkt på arbetsplatserna och i samhällsdebatten. Genom att argumentera för de fackliga ståndpunkterna och övertyga dina arbetskamrater att gå med kan du som medlem ge ditt fackförbund större chans att nå framgångar i denna och framtida avtalsrörelser.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA