Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan högst upp. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareI kristider försöker politiker världen över rädda ekonomin genom att hålla tillbaka lönerna i offentlig sektor. Men att angripa den fria förhandlingsrätten är helt fel väg att gå.
LedareFörsäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.
LedareRapporter om brister i arbetsmiljön når oss från allt fler arbetsplatser. Bilden som de fackliga företrädarna ger är tydlig: personalen mår dåligt eftersom arbetsbelastningen är för hög.
LedareOm Diskrimineringsombudsmannen ska kunna nå framgång i myndighetens mycket angelägna uppdrag måste medarbetarna få en bättre arbetsmiljö.
LedareStatsministern varnar för att tro att neddragningarna på Regeringskansliet är en besparing utan konsekvenser. Tyvärr är tron på sådana enkla lösningar alltför spridd i politikens värld.
LedareOffentligt anställdas meddelarfrihet skyddar mot korruption. I förlängningen är den också ett skydd för demokratin – och därför gör regeringen klokt i att värna och stärka den.
LedareArbetsgivaren kan dra stor nytta av kunniga fackliga företrädare. Men alla uppskattar inte förtroendevaldas engagemang. Att fackligt arbete uppvärderas i kollektivavtal kan vara en viktig signal.
LedareSTs största avtal är nu i hamn. Som alla kompromisser har det plus och minus – men nivån står sig väl i jämförelse med andra avtal. Arbetet för bättre villkor slutar dock inte med påskriften.
LedareMed 340 000 röster bakom sig tågar Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag. Deras värderingar är väsensskilda från fackets, men det gäller att skilja på partiet och dess väljare.
LedareErfarenheter från dem som ska omsätta politiken i praktik behövs i den politiska debatten. Alla vinner på att statens anställda tar chansen att dela med sig av sina insikter.
LedareSnart är det riksdagsval. Ditt fackförbund och din fackförbundstidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men i slutändan är valet ditt.
LedareMed sitt magstarka avtalsbud vill Arbetsgivarverket åstadkomma en bestående maktförskjutning på arbetsmarknaden. Det krävs en hård kamp för att stå emot arbetsgivarnas framstöt.
LedareSTs medlemmar har för mycket att göra och deras arbetsbörda har ökat. Det behövs en rejäl satsning på arbetsmiljön. Men statens arbetsplatser måste också få resurser för att klara verksamheten.
LedarePraktik kan vara till stor nytta för både den arbetslöse och samhället. Men då krävs att politikerna skapat goda förutsättningar – och att arbetsgivarna tar sitt ansvar.
LedarePersonliga egenskaper får allt större betydelse när staten anställer nya medarbetare. Det ställer höga krav också på dem som genomför rekryteringen.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare