Ledningen måste markera att kritik är tillåten

LEDARE2012-11-27
Arbetsförmedlingens anställda berättar om en tyst organisation präglad av rädsla. De klagar också på långtgående detaljstyrning. Myndig­hetens ledning måste ta kritiken på allvar.

»Jag vill att man ska ha kul på jobbet.« Så sade Angeles Bermudez-Svankvist när hon 2008 blev högsta chef för Arbetsförmedlingen.

Men den som tar del av resultatet av Fackförbundet STs enkät bland medlemmarna på myndigheten får intrycket att det i dag inte är särskilt roligt på hennes arbetsplats.

Över 2 800 anställda har i undersökningen gett sin syn på situationen på Arbetsförmedlingen. Deras svar ger bilden av en arbetsplats med väldigt lågt i tak. På frågan om man kan säga vad man tycker svarar bara 42 procent ja. Bland dem som arbetat länge på myndigheten anser en stor majoritet att samtals­klimatet blivit mindre öppet.

Många frisvar ger uttryck för en rädsla i organisationen, och uppfattningen att frispråkiga bestraffas: »Jag upplever att chefer och medarbetare är skrämda till tystnad och lydnad!« skriver en anställd. »Säger man någonting som är obekvämt riskerar man repressalier«, vittnar en annan.

I åtskilliga svar finns kritik mot myndighetschefen. Flera hänvisar till uttalanden om att anställda som inte gillar läget kan sluta.

Många tar också upp topp­styrning som ett problem. »Allt är ju ändå bestämt uppifrån via detaljerade anvisningar«, skriver en medarbetare. En annan upplever »en centralstyrning som gör att jag knappt kan agera professionellt längre«.

Det är en kritik som de fackliga representanterna instämmer i.

– Det finns inget handlingsutrymme och personalens kunskap och erfarenheter tas inte till vara, säger ST-avdelningens arbetsmiljöansvarige, Fredrik Andersson, till Publikt.

Anställda på statliga myndigheter har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka åsikter om verksamheten utan att riskera repressalier. En arbetsplats där de anställda tvivlar på den friheten har allvarliga problem. Där krävs att den högsta ledningen tydligt markerar att kritik är tillåten och att avvikande uppfattningar respekteras. Inte enbart för grundlagens skull, utan också för att ett öppet klimat är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och känna att de kan bidra till att utveckla verksamheten.

För att medarbetarna ska må bra och kunna göra ett bra jobb måste de också ha utrymme för kreativitet och möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt. En ambition att kvalitetssäkra verksamheten och garantera likabehandling får inte leda till en så långtgående detaljstyrning från central nivå att de anställda upplever att de hindras att göra sitt jobb.

Det komplexa regelverk som riksdag och regering ställt upp för arbetsmarknadspolitiken gör inte arbetet lätt för Arbetsförmedlingens anställda. Men svaren i STs arbetsmiljöundersökning visar tydligt att myndighetens ledning snabbt måste agera för att förbättra klimatet i organisationen och öka personalens delaktighet. Inte bara för att de anställda ska kunna ha kul på jobbet, utan också för att medborgarna ska få bra service och valuta för sina skattepengar. 

Alexander Armiento,
chefredaktör 

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.