Ge arbetsmiljöhjältar starkare stöd

LEDARE2012-11-06

Många skyddsombud får inte det stöd de behöver. De måste ges bästa möjliga förutsättningar att göra sitt viktiga jobb – att bidra till att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Sveriges skyddsombud gör en hjälteinsats i vardagen. De gör sina arbetsplatser till tryggare ställen där människor mår bättre. De bidrar till att färre kolleger skadar sig, blir utbrända eller utsätts för hot och trakasserier.

Deras hjältedåd är betydelsefulla för varje enskild anställd och för samhället i stort – och självklart för arbetsgivarna. Men tyvärr får alla skyddsombud inte det erkännande och de möjligheter de skulle behöva för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

I en färsk undersökning från TCO svarar nära en fjärdedel av skyddsombuden i medlemsförbunden att cheferna inte har tid att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bara en femtedel kan själva ta all den tid de skulle behöva för sitt uppdrag.

TCOs rapport släpptes på Skyddsombudens dag, 24 oktober. Men redan i våras presenterade Fackförbundet ST en rapport som beskrev läget för STs skyddsombud. Även den ger en dyster bild.

Liksom TCOs undersökning visade den att arbetsgivarna brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vart tredje ST-skyddsombud svarar att arbetsförhållandena inte undersöks regelbundet, och ännu fler att inga riskbedömningar görs. Sex av tio tycker att det saknas en tydlig ansvarsfördelning.

Där det finns sådana brister borde skyddsombuden ha möjlighet att driva på för förbättringar. Men för många är det svårt. Som TCOs rapport visar räcker tiden inte till. Och i ST-enkäten svarar var femte att de inte kan få stöd i sin roll när de behöver det. En fjärdedel av STs skyddsombud tycker sig dessutom inte ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Då är det inte konstigt att drygt 20 procent också anser att de inte i tillräcklig utsträckning kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

På många arbetsplatser fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet som det är tänkt. Där har arbetsgivaren en positiv attityd och det finns fungerande rutiner och stöd till skyddsombuden. Då har de goda förutsättningar att bidra till att förbättra de anställdas hälsa och förebygga riskerna de möter i jobbet.

Det är viktigt att alla får den chansen. Därför behövs åtgärder som stärker skyddsombuden. Facken kan säkerligen göra ännu mer för att stötta dem, men också annat måste till.

Riksdag och regering kan tydliggöra skyddsombudens rättig­heter och bidra med stöd till utbildning i arbetsmiljöfrågor – men också se till att myndigheter och statliga bolag föregår med gott exempel.

För framför allt är det arbetsgivarnas ansvar att skyddsombuden får resurser och utrymme att göra sitt jobb. Det är viktigt att den högsta ledningen jobbar för att hela organisationen präglas av en positiv attityd till arbetsmiljöarbetet.

I år är det 100 år sedan de svenska arbetstagarna fick rätt att utse skyddsombud. Det är värt att fira – men den bästa jubileumsgåvan till vardagens arbetsmiljöhjältar vore att ge dem bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag.

 

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA