Nytt avtal ger större chans till inflytande

LEDARE2012-10-16

Det nya avtalet för anställda på myndigheter är en framgång för ST. Det har en stadig botten­platta för löneökningar och ger stöd åt det lokala facket i förhandlingarna på arbetsplatsen.

Nu har de anställda på myndigheterna fått ett nytt avtal – och även om det alltid går att önska sig ett bättre utfall finns det denna gång flera skäl att vara nöjd med resultatet.

När ST och de andra förbunden inom OFR började förhandla med Arbetsgivarverket stod parterna långt ifrån varandra. Arbetsgivarna yrkade återigen att lönerna ska avgöras mellan chef och medarbetare, utan några som helst garantier för löneökningarnas storlek.

Så blev det inte. Arbetsgivarverket valde klokt nog att inte driva sitt krav på ett sifferlöst avtal hela vägen till medling, som deras arbetsgivarkolleger i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde i våras.

När parterna enades var det kring ett ettårigt avtal där den lägsta nivån för löneökningar slås fast med en tydlig siffra. 2,6 procent motsvarar vad fack och arbetsgivare inom industrin tidigare kommit fram till i det så kallade märket. Det innebär att ST säkrat att de statsanställdas löneutveckling håller jämna steg med den övriga arbetsmarknaden.

Men ett kollektivavtal rymmer mer än bara löneökningar. Det handlar också om hur det ska gå till på arbetsplatsen när lönerna sätts. Det kan låta abstrakt och det är lätt att tänka att själva siffran är det som betyder något. Men i själva verket är det en strategiskt väldigt viktig fråga för de anställda. Alla vinner på en rättvis och tydlig process där individen förstår vad som ligger till grund för den egna lönen. Ur medarbetarnas perspektiv är det också viktigt att lönerevisionen inte drar ut på tiden.

Tyvärr fungerar det inte så på alla arbetsplatser. Då underlättar det för arbetstagarsidan om det går att hämta stöd i det centrala kollektivavtalet för att sätta press på arbetsgivaren.

Därför är det en framgång för ST att avtalet har fått tydligare skrivningar om löneprocessen. Nu framgår det klart att dialogen mellan chef och medarbetare om arbetsresultat och lön ska planeras så att den sker i anslutning till lönerevisionen. Det nya avtalet ger det lokala facket möjlighet att begära stöd från de centrala parterna om förhandlingarna drar ut på tiden. Och det finns ett tydligt krav på att parterna efter lönerevisionen ska göra en gemensam avstämning av hur arbetet gått och om tillvägagångssättet behöver förändras.

På många ställen är allt detta självklarheter – men om du jobbar på en arbetsplats där löneprocessen inte fungerar bra kan det nya avtalet bidra till att du får större inflytande över din nya lön och att den blir klar i rimlig tid.

I och med det nya centrala avtalet är spelplanen klar för de lokala förhandlingarna på myndigheterna. Där finns det goda möjligheter att göra överenskommelser som är anpassade till de anställdas önskemål och lokala förutsättningar.

Den som är medlem i facket har chansen att påverka den processen. Ta vara på den möjligheten! Och glöm inte heller att du kan stärka STs – och därmed ditt eget – inflytande genom att också få med fler av dina kolleger i facket.

 

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA