Facket spelar en viktig roll för demokratin

LEDARE2016-11-22

Ända från sin födelse har fackföreningsrörelsen arbetat för att stärka demokratin. Det är en roll som är viktig även i dag.

En av de viktigaste frågorna för fackförbunden under början av 1900-talet var allmän och lika rösträtt – alla människors rätt till inflytande över hur samhället styrs. Under hela sin historia har de fackliga organisationerna också lagt stor vikt vid att skola sina medlemmar i hur samhället fungerar, för att stärka deras möjligheter att påverka sin situation. Fackföreningsrörelsen har dessutom varit en av de krafter som starkast drivit på för att utveckla våra välfärdssystem.

Fackliga organisationer har alltid verkat för att stärka människors trygghet och deras makt över sin tillvaro. De har på detta sätt bidragit till att breda grupper i samhället känt sig delaktiga i och optimistiska inför samhällets utveckling – även under perioder av dramatisk förändring när gamla jobb ersatts av nya.

Populistiska rörelsers politiska framgångar de senaste åren kan ha många förklaringar, men en försvagad fackföreningsrörelse torde vara en viktig pusselbit i många fall. Det gäller inte minst Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. I dag är omkring elva procent av de anställda i USA med i facket – bland de privatanställda är siffran ännu lägre.

I många delar av världen har politiska beslut försvårat för fack­föreningsrörelsen. När medlems­antalet och engagemanget minskar blir spiralen sedan ofta svår att bryta – fackföreningar som tappar i styrka får allt svårare att uppnå resultat, vilket kan leda till att fler lämnar. Till slut är bara de mest övertygade kvar, och det är lätt för fackets motståndare att måla ut organisationerna som särintressen.

I det läget har man gått miste om en demokratisk plattform där missnöjda kan organisera sig för att verka för förändring. Man har gått miste om aktörer som med stark röst kan påminna beslutsfattare om behovet av sociala skyddsnät i samhället och rättvisa villkor i handelsavtal. Man har gått miste om organisationer med förmågan att engagera stora grupper av människor för principen om allas lika rättigheter.

Då blir det också betydligt lättare för politiska krafter som lovar enkla lösningar att få gehör. Krafter som ställer utsatta grupper mot varandra och pekar ut syndabockar, med polarisering och ökande motsättningar som följd.

Den som skräms av detta måste arbeta för att vända utvecklingen. Det är inte enkelt, men det är nödvändigt.

En facklig rörelse med självförtroende nog att ställa sig över snävt skråtänkande kan spela en viktig roll för att värna demokratin – genom att sprida kunskap och slå hål på myter, genom att ge röst åt människor vars stämmor annars inte hörs, genom att bilda opinion för starka samhälleliga institutioner.

Fackliga organisationer som ST måste göra tydligt att de är en del av en demokratirörelse, och lyckas engagera dem som vill bidra till den. Det kommer att stärka facken – men framförallt kommer det att stärka vårt samhälle, på samma sätt som fackföreningsrörelsens arbete under förra århundradet gjorde det.

Alexander Armiento, chefredaktör.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA