Annons:

Alexander Armiento, chefredaktör för Publikt.
Alexander Armiento, chefredaktör för Publikt.

Alla har nytta av fackets arbete för rättvisa löner

LEDARE2021-05-05

Många fackligt förtroende­valda berättar samma sak. Det är inte ovanligt att nya medarbetare på deras arbetsplatser kommer in på högre lön än den som jobbat länge.

Den nya kollegan kan ha goda meriter och vara precis rätt person för jobbet, men det är inte konstigt att erfarna kolleger upplever det som orättvist att behöva lära upp nyanställda med högre lön än de själva.

Ur ett fackligt perspektiv kan det inte ses som ett problem att någon har en hög lön. Det ökar den totala lönesumman som utrymmet för löneökningar beräknas på. Den höga lönen kan också användas som argument av kollegerna – den visar vad arbetsgivaren är beredd att betala för rätt kompetens.

Men erfarenheterna visar att det inte är så lätt att få gehör för den linjen. Den ordinarie lönerevisionen ska belöna den som gjort ett bra jobb, och då blir inte mycket över för att rätta till en sned lönebild.

Detta kan vara ett problem även för arbetsgivaren. Den medarbetare som inte tycker att systemet fungerar och är rättvist riskerar att tappa sugen – och bli mindre produktiv. Om många upplever sig missgynnade kan det bli ett stort arbetsmiljöproblem. Dessutom kan kompetens gå förlorad om rutinerade anställda väljer att sluta. Med andra ord: det kan bli dyrt att betala för lite.

Det är glädjande att det finns några arbetsgivare som inser detta, och som öppnar för att satsa extra pengar så att medarbetare som hamnat efter kommer i kapp. Den insikten behöver sprida sig.

Även om det väcker känslor när ny­anställda kommer in på höga löner, är det ett minst lika stort problem när de får för låga löner i förhållande till den allmänna nivån på arbetsplatsen. Och även detta före­kommer, berättar de ST-företrädare som Publikt talat med. Ofta som ett resultat av att den nyanställde inte kollat löne­läget med facket innan anställningsavtalet skrivits på. Om en sådan snedsits sedan ska rättas till vid den ordinarie lönerevisionen måste kollegerna avstå löneutrymme.

En nyanställd medarbetares ingångslön är resultatet av en överenskommelse mellan individen och arbetsgivaren. Just på det sätt som representanter för arbets­givare ofta säger att de skulle vilja att all lönesättning gick till. Att resultatet kan bli problematiskt för både den anställde, kollegerna och arbetsgivaren visar att argumenten för en sådan ordning inte håller.

Facket är en kraft för rättvisa, ordning och reda, både på arbetsmarknaden i stort och på den enskilda arbetsplatsen. De fackliga företrädare som envetet kämpar för att alla anställda ska belönas efter kompetens och prestation verkar i allas intresse – även arbetsgivarnas.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA