Annons:

När vi formar det nya arbetslivet krävs eftertanke

LEDARE2021-09-03

Mindre än fem procent av de ST-medlemmar som besvarat förbundets enkät om hur de vill jobba efter corona­pandemin svarar att de vill till­bringa hela arbetsveckan på kontoret och bara i undantagsfall arbeta på distans. Nästan hälften vill jobba två till tre dagar i veckan på distans, och accepterar att deras fasta arbetsplatser avvecklas. 18 procent av de svarande vill enbart arbeta på distans.

I en bred undersökning bland tjänstemän på hela arbetsmarknaden kommer TCO fram till snarlika siffror.

Svaren visar tydligt att de erfarenheter vi gjort under pandemin förändrat vårt sätt att se på arbetsplatsen och arbetslivet.

Även många av dem som tidigare varit skeptiska till att jobba hemifrån har över­tygats om fördelarna. Det kommer inte att vara möjligt för arbetsgivarna att ignorera de starka önskemålen om att få fortsätta distansarbeta. Samtidigt ligger det också i arbets­tagarnas intresse att övergången från nödlösning till det nya normala sker med eftertanke och hänsyn till helheten.

Även om de flesta arbetsplatser kunnat ställa om och fungera under pandemin har det inte skett utan ansträngning. En del arbete görs trots allt bäst på en gemensam arbetsplats med fysisk närhet till kolleger. När kontoren öppnar dörrarna igen kan motstridiga intressen komma i dagen – mellan arbetsgivaren och personalen, mellan grupper av anställda och mellan enskilda medarbetare. Då behövs gemensamma ansträngningar för att skapa lösningar som också präglas av en rättviseambition.

Möjligheten att fritt välja arbetsplats för dagen bör inte vara ett privilegium för ett fåtal, medan andra får finna sig i att vara helt styrda av kollegernas val eller de egna arbetsuppgifterna. De som inte vill eller har möjlighet att jobba i hemmet måste få fullgoda förutsättningar att utföra sitt arbete på kontoret. Och de som jobbar på distans ska inte missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet.

Det är också viktigt att arbetsmiljö­arbetet uppdateras. I TCOs undersökning svarar en tredjedel av de distansarbetande att de känt av smärtor i rygg, nacke eller axlar som de inte hade tidigare. Så kan det inte fortsätta. När hemarbetet permanentas krävs både att medarbetarna får bättre kunskap om ergonomi och att arbets­givarna tar stort ansvar för att skapa goda hemarbetsplatser. Även risken för försämrad kontakt mellan chef och medarbetare samt medarbetare emellan innebär nya utmaningar för arbetsmiljöarbetet.

För facket väntar den viktiga uppgiften att förena argumentationen för att var och en så långt som möjligt ska kunna välja var arbetet ska utföras med en konstruktiv diskussion om helheten. Arbets­miljön och rättvisan behöver värnas också i det nya arbetslivet.

Alexander Armiento, chefredaktör.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA