Håll distans till näringslivets politiska krav

LEDARE2014-02-11

Översynen av Arbetsförmedlingen får inte utgå ifrån villfarelsen att allt blir bättre bara privata intressen får ta över verksamheten. Det är också viktigt att medarbetarna kommer till tals.

Det var många som undslapp sig ett »äntligen« när rege­ringen presenterade sin sedan länge aviserade översyn av Arbets­förmedlingen. Mycket har hunnit förändras sedan Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation senast utreddes.
Myndighetens anseende har också blivit en smula kantstött.
Det har blivit allt svårare för de anställda att fullgöra sin kärnuppgift – att hjälpa och stödja människor i sökandet efter arbete. Detaljstyrningen har ökat och en mängd nya komplexa uppdrag har tillkommit, exempelvis insatser för långtidssjuka och för nyanlända invandrare. Samtidigt har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Utmaningarna har gjort det närmast omöjligt att leva upp till de arbetssökandes, arbetsgivarnas och omvärldens förväntningar. Kritiken mot den arbetsmarknadspolitik som Arbetsförmedlingen administrerar har påverkat även förtroendet för myndigheten.

Därför är det i grunden positivt att det nu görs en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Uppdraget inkluderar att granska myndighetens samarbete med andra aktörer, hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna används och hur Arbetsförmedlingen är organiserad och styrs.
Det är viktigt att utredningen tar sikte på att stärka Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa arbets­givarna att hitta rätt medarbetare och de arbetslösa att få arbete.För att myndigheten ska vinna förtroende krävs att både den som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och den som tack vare sin utbildning och sina nätverk tycks stå stark upplever att de får kvalificerat stöd anpassat till de egna behoven.
Myndighetens anställda måste få tillräckligt svängrum för att kunna ge det stödet. Det är nödvändigt att de i utredningens arbete får bidra både med sin kunskap om dagens utmaningar och med inspiration till framtidens lösningar.

För att så långt möjligt skapa den stabilitet som krävs för att Arbetsförmedlingens medarbetare ska kunna göra ett bra jobb fordras bred politisk enighet om myndighetens grundläggande uppdrag. Därför borde det ha blivit en parlamentarisk utredning. Nu gick uppdraget i stället till en enmansutredare.
Denna enmansutredare, Agneta Dreber, har en gedigen meritlista. På den finns uppdrag som vd för en arbetsgivar­organisation och som styrelseledamot i tankesmedjan ­Timbro, känd för sitt försvar för marknadslösningar på de flesta ­områden. Förhoppningsvis kan utredningen ändå objektivt och sakligt bedöma »möjligheten och lämpligheten att konkurrens­utsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens
verksamhet«, som det står i direktivet.
Svenskt Näringsliv formulerade i ett pressmeddelande klart och tydligt sina önskemål när utredningen tillsattes: att andra aktörer ska få konkurrera på lika villkor med Arbetsförmedlingen. Men de senaste årens erfarenhet av att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad, som inneburit försämrad insyn och rättsäkerhet för medborgarna och stor osäkerhet för de anställda, talar för att sådana idéer bör prövas mycket kritiskt.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA