Viktig jakt på statens nya medarbetare

LEDARE2013-11-05
Om staten ska kunna konkurrera om den arbetskraft man vill ha, måste arbetsgivarna anstränga sig för att erbjuda goda arbets­villkor. Facket kan visa vägen i det arbetet.

De närmaste åren kommer statliga arbetsgivare att söka efter mängder av nya medarbetare. Framför allt vill man ha välutbildade personer som är duktiga på att uttrycka sig i tal och skrift, samarbeta med andra och ta egna initativ. Det visar de rekryteringsansvarigas svar i STs rapport om framtidens jobb i staten.

Kraven kan framstå som höga, men staten har förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Framförallt lockar möjligheten till utvecklande arbetsuppgifter och chansen att bidra till samhällsnyttan. Det är slutsatsen i flera undersökningar, bland annat då Arbetsgivarverket frågat nyanställda varför de sökt sig till staten.

När Publikt i detta nummer intervjuar studenter som arbetar extra på Försäkringskassan är det just dessa aspekter de nämner. De talar om hur roligt det är att lära sig nya saker och om sin önskan att hjälpa människor snarare än att sälja saker till dem.

Men för att klara sigi den hårda konkurrensen om skickliga med­arbetare krävs att arbetsgivarna också försöker göra något åt sina svaga sidor.

En av dem är bilden av staten som en sektor där man får dåligt betalt. En majoritet av de nyanställda i Arbetsgivar­verkets undersökning svarar att högre löner är det viktigaste för att deras arbetsgivare ska bli mer attrak­tiv. I en annan studie, som Statskontoret gjort, uppger flera myndigheter att högre löner skulle underlätta möjligheten att rekrytera rätt medarbetare.

Med höga ambitioner fungerar det helt enkelt inte att ha låga ingångslöner och dålig löneutveckling. Arbetsgivarna måste betala för den kompetens man vill ha och belöna engagerade anställda som bidrar till verksamheten.

Lika viktigt är att förhoppningarna om utvecklande arbets­uppgifter infrias – inte bara första tiden på jobbet, utan under hela karriären. Det kräver en genomtänkt och ambitiös personal­politik som ger alla medarbetare möjlighet att lära sig nya saker och gå vidare till nya roller. En sådan personalpolitik kan hämta inspiration från STs rapport – där förespråkas öppnare karriärvägar, utvecklingskontrakt för alla anställda och satsningar på mentorskap.

För att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare gäller det också att kunna erbjuda goda och trygga jobb. Givetvis borde staten vara ett föredöme som arbetsgivare – men tyvärr präglas inte alla arbetsplatser inom myndigheterna och de statliga bolagen av bra arbetsmiljö, gott ledarskap och trygga anställningar. Det krävs stora insatser för att inte fler larmrapporter ska försämra statens rykte. Arbetsgivarna måste verka för ett gott och öppet arbetsklimat, motverka stress och förebygga hot och våld. De måste ge chefer förutsättningar att göra ett bra arbete. Och de måste erbjuda fler fasta tjänster i stället för korta och osäkra jobb.

ST driver på i alla dessa frågor. Att fackets arbete för bättre villkor också är ett arbete för att göra arbetsplatsen mer attraktiv är en viktig poäng. Om ST får gehör för sina förslag kommer de statliga arbetsgivarna att ha goda möjligheter att locka de nya medarbetare man önskar sig. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.