Annons:

Avtalet ger råg i ryggen inför lokala samtal

LEDARE2013-10-15

De centrala avtalen för STs medlemmar är klara. Nu avgörs lönerna i förhandlingar och samtal på arbetsplatserna. De nya avtalen ger de anställda trygghet i de diskussionerna.

Nu har alla ST-medlemmar fått nya centrala avtal som sätter ramarna för deras löner och villkor under de närmaste tre åren. I början av oktober blev förbundets största avtal klart: det som gäller på de statliga myndigheterna.

Det betyder inte att de nya lönerna redan är klara. Nu är det de lokala fackliga företrädarna som tar vid. För många ST-medlemmar väntar också ett lönesamtal med chefen.

Tack vare att ST framgångsrikt drivit kraven på siffror i avtalen gentemot arbetsgivarna finns nu en tydlig hållpunkt i förhandlingar och samtal på arbetsplatserna – löneökningar som följer det så kallade märket, den nivå som parterna inom industrin kommit överens om.

De närmaste tre åren kan de anställda därför räkna med att de samlade lönerna stiger med åtminstone 6,8 procent. En enskild medarbetare kan få mer eller mindre, men för helheten finns en nedre gräns som arbetsgivaren inte ensidigt kan välja att gå under. Avtal utan siffror – som andra organisationer valt att teckna – innehåller inga sådana garantier.

Fackens motpart på myndighetsområdet, Arbetsgivarverket, tycks ha insett att det inte går att tvinga på sin motpart en sådan modell. Det är en klok slutsats, men väcker samtidigt frågan varför det då varit nödvändigt att diskutera saken in i det sista när STs medlemmar klart och tydligt avvisar idén.

Vägen till en överenskommelse om löneökningarna var inte spikrak, men slutmålet blev det förväntade och rimliga. Det rådde större osäkerhet kring det statliga trygghetsavtalet och avtalet om de statsanställdas tjänstepension, som båda var uppe på förhandlingsbordet i år. Där har den fackliga sidan nu säkrat det värde som finns i trygghetsavtalet och skapat förutsättningar för att i lugn och ro arbeta fram ett hållbart tjänstepensionssystem. Det är också bra att parterna ska se över reglerna för delpension – som Publikt tidigare rapporterat tillämpar myndigheterna dagens avtal på mycket olika sätt.

Ett kollektivavtal handlar också om hur det ska gå till på arbetsplatsen när lönerna sätts. I det förra avtalet för myndigheterna fick ST igenom tydligare skrivningar om den processen, med målet att dialogen mellan chef och medarbetare om arbetsprestation och lön ska bli så rak och så bra som möjligt. I årets avtal tas ytterligare ett steg. Nu klargörs att det alltid ska finnas ett återkopplingssamtal med medarbetaren efter lönerevisionen.

Förutsättningarna för diskussionerna om löner på arbetsplatserna har alltså blivit bättre. Vill du bidra till att göra din och dina kollegers förhandlingsposition ännu starkare, är det bästa tipset att själv engagera dig och att värva så många som möjligt av dina arbetskamrater till ditt fackförbund.

Förhandlingarna om löner och villkor har alltid varit tuffa – och de blir inte lättare när arbetsgivarna nu i varje avtalsförhandling försöker flytta fram positionerna och ifrågasätta tidigare fackliga segrar. För att försvara de anställdas intressen krävs ett starkt fack, både på nationell nivå och på varje arbetsplats.

 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA