Svårt få plats på pressade myndigheter

LEDARE2014-03-04

Politikernas planer på att statliga arbetsgivare ska ta emot tusentals praktikanter har spruckit gång på gång. För att framtida satsningar ska lyckas måste myndigheterna få bättre förutsättningar att vara goda arbetsgivare.

Historien har upprepat sig flera gånger. Politikerna presen­terar en ny satsning. Tusentals personer ska få in en fot på arbetsmarknaden med en enkel lösning – statliga arbetsgivare ska ordna en mängd praktikplatser. Senare visar det sig att det inte alls blev så många platser som utlovat. Det förbigås med tystnad av de ansvariga.

I detta nummer granskar Publikt de senaste årens praktik­program inom de statliga myndigheterna. Fram tonar ett mönster av orealistiska ambitioner som aldrig infrias.

Det mest iögonfallande exemplet är Lyft, som omfattade hela arbetsmarknaden och var tänkt att 2010 ge hela 130 000 personer en kontakt med arbetslivet. Men det stod snart klart att Lyft inte skulle komma i närheten av den siffran. Då proklamerade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att statliga myndigheter skulle stå för hälften av platserna. Bara Skatteverket uppmanades att ta emot 1 500 praktikanter. Då slutsummeringen gjordes hade totalt 1 472 personer fått en Lyftplats i staten.

När Kulturarvslyftet startade 2012 var målsättningen mer modest. Programmet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen, har som mål att sysselsätta 4 400 personer under en treårsperiod. Men så här långt – efter drygt två år – är resultatet bara 419. Och trots att det finns många statliga kulturinstitutioner står staten inte bakom fler än 27 av de 208 projekt som beviljats anslag.

Under förra året startade ännu ett praktikprogram, som ska ge personer med funktionsnedsättning plats på statliga myndigheter. Men starten har varit trög och återigen tycks målet behöva skrivas ned rejält.

De skrala resultaten har flera orsaker.För Kulturarvslyftet är ett hinder att arbetsgivarna får större ersättning om de i stället tar emot personer i fas 3. Att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder konkurrerar med varandra är olyckligt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har säkert också rätt när hon säger till Publikt att kraven på praktikanter har skruvats upp. Det är dock ett symtom på ett större problem: att myndigheternas medarbetare är så pressade att det inte finns utrymme för någonting utöver de löpande arbetsuppgifterna – som att handleda oerfarna praktikanter.

Förutsättningarna ser inte ut att bli bättre. Regeringen tänker spara på myndigheterna: en minskad uppräkning av anslagen ska ge 1,1 miljarder kronor per år. Socialdemokraterna hoppas kunna hitta ännu större besparingar. Sådana åtstramningar lär leda till en ännu mer pressad arbetssituation.

Samtidigt skissas det på nya ambitiösa program. Socialdemokraternas plan är att varje år ge 4 000 till 6 000 unga arbetslösa plats i ett praktikprogram på statliga myndigheter.

Politikerna måste börja med att skapa förutsättningar för myndigheter att vara goda arbetsgivare. Då blir det lättare att hitta praktikplatser i staten. Till dess vore det klokt att ta det försiktigt med storslagna planer på nya praktikprogram.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA