Dystert facit för praktikprojekt

ARBETSMARKNAD2014-03-05

Regeringen har gjort flera försök att få fram praktikplatser på statliga myndigheter. De har inte slagit väl ut. Trots det hoppas Socialdemokraterna att varje år få ut tusentals unga arbetslösa i praktik inom staten.

Flera stora satsningar på praktikplatser för arbetslösa, som berört statliga arbets­givare, har gjorts de senaste åren. Men inte ens de myndigheter som reger­ingen själv kan styra över har lyckats ordna praktikplatser i en utsträckning som kommer i närheten av regeringens målsättningar.

  • Den tidigare arbetsmarknads­ministern Sven Otto Littorins satsning Lyft skulle ge 130 000 personer praktik under 2010. När utfallet efter ett par månader var magert fick myndigheterna i uppdrag att ta fram 20 000 platser som skulle kunna ge 65 000 personer praktik. Till slut blev antalet praktikanter i staten 1 472.
  • Kulturarvslyftet, som avslutas 2014, skulle ge 4 400 personer utvecklingsanställning. Facit för de två första åren blev 419. Publikt har inte kunnat få fram någon siffra för staten – men bara 27 av 208 projekt som hittills beviljats anslag bedrivs av statliga myndigheter.
  • Det praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning som startade förra året skulle ge 5 000 personer om året praktik på statliga arbetsplatser. 2013 blev resultatet 211 personer. Också det totala antalet platser ser ut att bli färre än planerat.

Men trots detta dyst­ra facit tror Social­demo­kraternas Ylva Johansson på partiets planer på att årligen ta in 4 000 till 6 000 unga arbetslösa i ett praktikantprogram på myndigheterna.

– Det är inga vanliga praktikplatser, säger hon till Publikt. Vi ger särskilda pengar till att förtidsanställa inför en generationsväxling. Det kan bli en blandning av handledd praktik, utbildning och deltidsanställning. Ett slags yrkesintroduktion för tjänstemän.

Men det ställer väl högre krav på praktikanten än i normalfallet?

– Ja, men vi tänker oss vanliga praktik­platser också, men det går inte att få upp så stora volymer. Kanske 2 000 till 3 000 platser.


Satsningar som inte nått målen:

  • Lyft 2010

     

Lyft infördes 2010 för att ge tre månaders praktik till personer som behövde hålla kontakten med arbetslivet, men upphörde 2011.

Förre landshövdingen Björn Eriksson var samordnare för den offentliga sektorns insatser och lämnade en kritisk slutrapport till Arbetsförmedlingen – som i dag säger sig inte kunna hitta den.

Han anser att Lyft blev mindre lyckat och tycker att regeringen borde tagit i lite hårdare:

– Förväntansbilden var väldigt uppskruvad, men jag hade varken ordergivningsrätt eller starka styrinstrument. Om regeringen skrivit in »skall« i regleringsbreven hade det fått större effekt. Om Wallenberg skriver något i ägardirektiven till Investors företag så skulle jag vilja se den vd som inte följer direktiven. Men Lyft var inte tillräckligt genomtänkt.

Mål: 130 000 praktikanter, varav cirka 65 000 i staten.

Utfall: 8 324 praktikanter, varav 1 472 i staten.

  • Kulturarvslyftet 2012–2014

2012 startade Kulturarvslyftet, som riktar sig till personer som lämnat sjukförsäkringen. 27 av de 208 projekt som hittills beviljats anslag bedrivs av statliga myndigheter.

– Vi hoppades att offentlig sektor skulle vara mer intresserad, säger Charlotte Hamilton som är projektledare på Riks­antikvarieämbetet. Men flera stora projekt har inte kommit i gång, andra blev fas 3-projekt.

Förklaringen är ekonomisk:

– Inom fas 3 får arbetsgivaren full ersättning för deltagaren. Vi kan erbjuda lönebidrag och 5 000 kronor i månaden. Det betyder att arbetsgivaren får betala ungefär 20 procent själv.

Mål 2012–2013: 3 200 anställda.

Utfall 2012-2013: 389 anställda.

Mål totalt 2012–2014: 4 400 anställda.

Utfall totalt hittills 2012–2014 (1 feb 2014): 419 anställda.

  • Praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning 2013–2015

Arbetsförmedlingen fick regeringens uppdrag att starta ett praktikprogram inom staten riktat till personer med funktionsnedsättning. Starten har varit trög. Ett skäl är att staten sällan ser praktik som en naturlig rekryteringsväg, förklarar Henrietta Stein, direktör för Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering till arbete:

– I statlig sektor sker rekrytering via HR-avdelningar i stora processer där »förtjänst och skicklighet« är avgörande. Då blir man mindre benägen att ta in praktikanter, eftersom tjänsten ändå sedan måste annonseras ut i en utslagningsprocess.

Det nya vasa-avtalet – särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar – ger dock möjlighet att projektanställa personer i ett år utan att beakta »förtjänst och skicklighet«.

Henrietta Stein har just anställt en tidigare praktikant i ett år. Men hon är kritisk till hur vissa myndigheter utformar sina platsannonser:

– De bör utformas så att alla känner sig välkomna att söka. Och fixera inte så mycket på hinder, utan se till individens starka sidor, uppmanar hon.

Mål: 2 500 praktikplatser som tar emot 5 000 praktikanter per år. 259 myndigheter tillfrågades, varav 111 myndigheter svarade att de kan ta emot praktikanter.

Utfall: 1 685 praktikplatser planeras. 2013 fick 211 personer praktik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad
Inlagt av stina jansson (ej verifierad) tis, 03/18/2014 - 20:31
Praktikplatser är till stor del lika med gratis arbetskraft åt arbetsgivare. Ex. tre personer ska "praktisera" på en gymnasieskola. Arbetsuppgifter: städa ur skolan inför kommande renovering. Dvs arkivera dokument och köra bort till arkiv samt köra bort möbler till deposition eller lager. LÖNEN är 7000:- i månaden (som aktivitetsstöd). Handledare finns men i regel bara för att ge direktiv i början av dagen, sen får praktikanten jobba själv i dammig, smutsig miljö i gammalt arkiv. GRATIS ARBETSKRAFT! Är ni på arbetslösas sida inom STs så gör nåt NU!

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.